Tiltalt for å sende trusler til seg selv: – Henger ikke på greip

Brannmannen hevdet han ble truet av kolleger og overfalt i skogen. Nå sitter han selv på tiltalebenken for å ha stått bak alt sammen.

Liten brannbil utenfor brannstasjonen i Mysen

Fra 2016 ble flere mindre brannstasjoner i Indre Østfold, som denne i Mysen, lagt inn under et felles brannvesen. Det skal ha blitt starten på en periode med høyt konfliktnivå.

Foto: Petter Larsson/NRK

At jeg skal være tiltalt for å ha sendt trusler mot meg selv, familie og kolleger henger ikke på grep. Jeg har ikke motiv for dette, sa den tiltalte eks-brannmannen i Heggen og Frøland tingrett.

For snart to år siden var han tilsynelatende et offer for en hard personkonflikt blant brannmenn i Indre Østfold Brann og Redning (IØBR).

Brannmannen varslet nemlig ledelsen våren 2019 om at han hadde fått flere ubehagelige brev fra anonyme avsendere. Innholdet i brevene tydet på at brevene kunne komme fra en eller flere kolleger.

Kranglet om valg av verneombud

I starten kom det håndskrevne brev som skal ha blitt levert i mannens postkasse.

Trusselbrev Indre Østfold brann og redning.

To av brevene var håndskrevne. Håndskriften skulle snart bli analysert grundig i jakten på avsenderen.

Etter hvert ble mailene grovere, og de inneholdt direkte trusler. De ble sendt via kryptert e-post, og også brannmannens daværende samboer mottok over 20 anonyme meldinger. Andre i brannvesenet fikk også e-poster.

Ut fra brevene virket det å være en konflikt rundt valg av verneombud som lå bak. I retten beskrev den tiltalte at det helt fra en sammenslåing i 2016 skal ha vært et høyt konfliktnivå innad i brannvesenet. I brevene ble tiltalte, som nettopp var valgt til hovedverneombud, anklaget for å sitte for tett på ledelsen.

Etter hvert som stadig flere trusselbrev ble meldt inn, valgte ledelsen å leie inn et privat etterforskningsfirma. Mer enn 100 kolleger avga skriftprøve for å løse saken. Prøvene ble sendt til Sør-Amerika for analyse.

Også politiet ble koblet inn, og to personer ble satt under etterforskning. Til sammen tre brannmenn ble suspendert fra jobben en periode.

Så tok saken en merkelig vending.

– Kun ødeleggende for meg

I april i fjor var brannmannen som hevdet at han hadde blitt truet, på en treningstur i skogen. Der utløste han en voldsalarm, og forklarte deretter politiet at han hadde blitt slått ned og bakbundet.

De to kollegene som var mistenkt for truslene var på dette tidspunktet i et intervju med lokalavisa. Dessuten var det flere forhold på stedet som gjorde at politiet ikke trodde på mannens versjon av det som hadde skjedd.

Få dager senere ble han pågrepet og siktet for falsk forklaring. Etter hvert ble han også tiltalt for å ha fabrikkert truslene som førte til at kollegene ble etterforsket.

I retten forklarte mannen at han knapt kjente de to kollegene som en periode ble trukket frem som mistenkte. Han understrekt også at han selv aldri anmeldte disse, men at andre kolleger stadig trakk fem disse to som mistenkelige. Mannen mente han ble preget av kollegenes mistanker mot mannen.

Siden den daværende brannmannen ble pågrepet, har politiet lagt ned mye ressurser i å finne ulike elektroniske spor som knytter ham til trusselmailene.

Bevisene skal legges frem for retten i løpet av de neste to ukene, men allerede nå har aktor varslet at et av bevisene vil være et nettbrett som den tiltalte skal ha kjøpt med hans bankkort, men som han selv hevder han aldri har kjøpt. To av trusselmailene knyttes til dette nettbrettet.

Aktor spurte i retten også hvorfor den tiltalte ikke ønsket å gi en skriftprøve som skulle vise hvem som kan ha sendt de håndskrevne trusselbrevene. Mannen forklarte dette med at han syntes det var vanskelig siden han var under et stort psykisk press.

Da saken startet i tingretten, sa den tiltalte mannen at han ikke erkjenner straffskyld for noen av punktene i tiltalen. Tvert imot mener han det ikke henger på greip.

Det finnes ikke motiv. Det som har skjedd er kun ødeleggende for meg og min egen karriere. Jeg har alltid hatt en drøm om å jobbe i brannvesenet, forklarte han.