Brannen på Losby Gods er slukket

Den historiske delen er ikke skadet.

En brann på Losby Gods gjorde at deler av bygningene ble totalskadd, men ingen av de verneverdige områdene.

LOSBY GODS: Brannen på det ærverdige hotellet er slukket. Gjestene som var evakuert har fått gå inn i en av bygningene igjen.

Brannen ble varslet med en automatisk brannalarm 15.19.

Alle gjester og ansatte kom seg trygt ut av Losby Gods. Tre ansatte ble kjørt til Akershus Universitetssykehus med røykskader.

– Brannen er nå slokket. Nå suger vi opp vann fra kjelleren. Vi har mange ressurser på plass, fem brannstasjoner og 40 mann, sier Morten Thoresen som er vakthavende brannsjef på stedet.

De evakuerte har fått gå inn i en annen avdeling i hotellet, og de blir etter hvert fraktet til et annet hotell i nærheten.

Den historiske delen er ikke skadet

– Den historiske delen av Losby som er fra 1850 er en kulturarv og den har ikke blitt skadet i brannen. Det er vi veldig glad for, sier Heidi Elisabeth Fjellheim, direktør på Losby Gods.

Brannen har vært i en badstue og området rundt den. Det er 50 kvadratmeter som er totalskadet.

– Det har vært brann i et badstuområde inne på Losby Gods. Der har det rast ned vegger og vært full brann, sier Ketil Lund, innsatsleder i Øst politidistrikt.

I tillegg har en golfbutikk i tilknytning til godset fått store skader av røyk og sot. Politiet avhører vitner og gjør kriminaltekniske undersøkelser utover kvelden.

Restverdi-redning

Det er per 16.15 fortsatt mye røyk i en gammel bygning på tre etasjer. Brannvesenet driver nå også såkalt restverdi-redning. Det innebærer at de arbeider med at bygningen ikke skal komme unødig til skade på grunn av brannslokningen.

– Vi dekker korridorer med plast, slik at ikke røyk skal spre seg videre inn i bygningen. Vi pumper opp vann fra kjelleren og setter inn avfuktere, sier 110-operatør Jan Karlsen ved Nedre Romerike brann- og redningsvesen.

Ærverdige bygninger

Hovedbygningen på Losby er 150 år gammel. Hotellet har også konferansesenter som blir brukt i offisielle sammenhenger.

I 2009 inviterte kronprinsesse Mette-Marit til Losbykonferansen, 2012 var Aung San Suu Kyi på fredsmeglersamling på Godsby Gods og i sommer tok utenriksminister Børge Brende med seg representanter fra Taliban og regjeringen i Afghanistan til godset.

Her er hotellets egen historie om Losby Gods.

Losby Gods på slutten av 1800-tallet

Losby Gods på slutten av 1800-tallet.

Foto: Ole Tobias Olsen / Nasjonalbiblioteket
Losby Gods ca 1972

Oslo byarkivs bilde av Losby Gods, ca 1972.

Foto: Ulf Berntsen / Byarkivet

.