Brakkene på Hvalsmoen fylles opp

Halvparten av de midlertidige brakkene på Hvalsmoen er fylt opp, snart to uker siden de ble tatt i bruk for nye asylsøkere.

Midlertidige brakker på Hvalsmoen

25 slike brakker er satt opp midlertidig på Hvalsmoen asylmottak for å kunne ta imot de nye asylsøkerne som kommer til Norge nå.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Det er første gang mottaket tar i bruk brakker for å få plass til flere asylsøkere. Til sammen er det satt opp 25 brakker med plass til 150 personer.

Skal videre etter tre uker

Nyankomne asylsøkere skal videre til ordinære mottak etter tre uker i brakkene på Hvalsmoen. Nå bor det totalt 540 beboere på Hvalsmoen.

Mottaksleder Tove Brorson ved Hvalsmoen asylmottak utenfor Hønefoss.

Tove Brorson er mottaksleder ved Hvalsmoen asylmottak.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

– Foreløpig fungerer det svært bra. Alt har gått etter planen. Nå har vi fylt opp flere brakker med nye beboere, sier mottaksleder Tove Brorson.

– Har det vært noen klager?

– Nei, snarere tvert imot. Det er beboere i de andre blokkene på Hvalsmoen som vil flytte inn i de midlertidige brakkene, forteller Brorson.

Kraftig økning i flyktningstrømmen

EU-landene opplever en kraftig vekst i antall asylsøkere. Bare i fjor økte tilstrømmingen med 30 prosent. Urolighetene i Syria og Eritrea og nå i Gaza minsker ikke trykket, og flyktningene som kommer til Hønefoss er blant annet fra Syria og Eritrea.

På grunn av den store flyktningstrømmen, skal antallet på Hvalsmoen økes til 650 frem til september.

Derfor er bemanningen på Hvalsmoen doblet.

– Brakkene skal tas ned igjen etter to måneder fra de første kommer, men de kan brukes på nytt her eller et annet sted senere ved behov, forteller Brorson.