Palestinerleiren og kirken får bøter hvis ikke leiren rives

Fredag vil både kirken og palestinerne få en bot på 20 000 kroner fra Plan- og bygningsetaten hvis ikke leiren er fjernet.

Palestinerleiren

Palestinerleiren ved Jakob kirke mandag morgen 27. august.

Foto: Dang Trinh / NRK

20 papirløse palestinere har demonstrert ved Jakob kirke siden de våren 2011 bosatte seg på Ankerløkka for å få oppmerksomhet om hvordan flyktninger i Norge har det.

Men området er ikke regulert for noen leir, og hvis den ikke er fjernet innen fredag vil både Palestinerleiren og grunneier, Kirkelig fellesråd, få en bot på 20 000 kr.

Ellen de Vibe

Ellen de Vibe

Foto: Tuva Gaarder Nordlie

– Vi forventer at de nå flytter. Vi viser smidighet ved å drøye det til slutten av uken med å sende tvangsmulkten til innkrevning, sier Ellen de Vibe, direktør for plan- og bygningsetaten.

Fått flere utsettelser

Kommunen har gitt palestinerne flere utsatte frister for å fjerne leiren, uten at det er blitt gjort. Forrige frist fikk de frem til fredag 24.august.

Palestinerene ønsker å få bli til 15.oktober, sier Anne-Marie Mollén, talsperson for støttespillerne for palestinerne.

Anne Marie Mollén

Anne Marie Mollén

Foto: Henriette Mordt / NRK

– Vi er selvfølgelig innstilt på at leiren skal avvikles. Det vi håper er å få nok tid til å samle inn penger slik at de som er her, kan få et sted å bo. Dette tar tid fordi vi er avhengige av privatpersoner som støtter oss.

– Men dere har jo fått utsettelse mange ganger, hvorfor skal de stole på dere nå?

– Fordi vi har papirer som viser dette. Vi viser også til papirer om at vi lager en organisasjon slik at vi kan fortsette arbeidet, sier Mollén.

– Det får de finne ut av selv

Ellen de Vibe, direktør for plan- og bygningsetate, mener de har fått god nok tid.

– Nå har vi gjentatte ganger gitt de nye frister og nå mener vi det er på tide å gjenomføre det vedtaket vi har fattet, sier de Vibe.

– Men de sier jo selv at de ikke har noe sted å dra, hva skal de gjøre da?

– Altså, det er jo deres oppgave. Det er ikke plan- og bygningsmyndighetenes oppgave å finne et sted for dem å være. Så det er en oppgave de selv må finne ut av.

Mandag skal representanter fra palestinerne og støttespillerne møte byutviklingskomiteen, i håp om at de sier ja til å forlenge fristen.

Leder for komitéen, Jøran Kallmyr, sier imidertid til NRK at han mener palestinerne har fått nok tid på seg og tror ikke at møtet vil føre til at fristen endres.

Mollén sier de ikke har tatt stilling til hva de i såfall vil gjøre, og i leiren er Hassan fortvilet over situasjonen.

– Vi har ikke penger til et nytt sted og vi kan ikke betale bot heller. Hvis vi skal flytte herfra, hvor skal vi være?

Hassan

Her har Hassan bodd siden leiren ble bygget våren 2011. Før det bodde han et halvt år i telt.

Foto: Tuva Gaarder Nordlie / NRK