Bøtelagt for å ha fjernet ørretens naturlige beskyttelse

Moss tingrett straffer læreren som organiserte fellingen av trærne ved Møllebekken, men ikke Tomb videregående skole.

Ørret i fare

Gyteplassene i Møllebekken var beskyttet av trær mot sollys og sultne fugler. Men Tomb trengte å gjøre tiltak mot erosjon. Nå har saken kommet til doms i Moss tingrett.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Fra januar 2014 til april ble det felt opp mot et nittitalls trestammer i et tre meter bredt belte langs Møllebekken på en ca. 60 meter lang strekning. Formålet var å hindre erosjon og gjenslamming i området. Men fjerningen av trærne skjedde i det som omtales som et spesielt sårbart område for gytende sjøørret.

Fylkesmannen ble varslet, og inngrepene førte til en tiltale mot læreren og Tomb videregående skole for brudd på Lakse- og innlandsfiskeloven og Vannressursloven.

– Utfordrende og interessant sak

– Strafferammene mot miljøkriminalitet er økt de siste årene, og jeg har merket stor interesse for denne saken sier aktor Elisabeth Rastad.

Elisabeth Rastad, politiadvokat

Politiadvokat Elisabeth Rastad sier dette har vært en interessant og utfordrende sak, med mye oppmerksomhet.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

– Dette er miljøkriminalitet fordi Vannressursloven begrenser hvordan du kan felle trær i vegetasjonsbeltet langs vassdrag. Og det er viktig for ørreten som kommer opp for å gyte i Møllebekken at dette vegetasjonsbeltet ikke blir ødelagt, slik det har blitt i denne saken, fortsetter politiadvokaten.

Gikk ut over tillatelse

Fylkesmannen hadde gitt tillatelse til fjerning av trær som hadde falt over bekken, og det ble diskutert i retten hvor mange trær som ble felt uten tillatelse. Trærne dannet en naturlig barriere, som skjermet fisken fra direkte sollys og gjorde det vanskeligere for fugler å forsyne seg fra gyteområdet. Det ble ikke slått fast hvilke konkrete følger fellingen har fått for gyteplassen, men i følge lovverket er det nok at tiltak fører med seg muligheter for endringer.

Ville ikke straffe begge

Retten var ikke i tvil om at arbeidet ble gjort på vegne av og i samtykke med Tomb videregående skole. Men retten fant ingen grunn til å idømme skolen foretaksstraff i tillegg til å bøtelegge læreren.

Moss tingrett fant læreren skyldig i brudd på begge forhold han var tiltalt for, og han må betale en bot på 10.000 kroner, eller sone 15 dager i fengsel.

– Domstolen har benyttet seg av adgangen til å ikke benytte seg av foretaksstraff, selv om muligheten var til stede, sier Rastad.

Læreren selv ønsker ikke å uttale seg om dommen.

Om saken ankes, vites ikke. Det blir i så fall opp til statsadvokaten.