Hopp til innhold

– Har ikke kapasitet til å ta imot flere enn vi gjør

Bare tre av 18 østfoldkommuner har sagt ja til å bosette det antallet flyktninger de har blitt bedt om av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i 2014.

Thor Edquist

Halden-ordfører Thor Edquist sier at hans kommune ikke kan ta imot flere flyktninger enn at de klarer å integrere dem på en god måte.

Foto: Magnus Brenna-Lund / NRK

IMDi har i år anmodet kommunene i Østfold til å ta imot 425 flyktninger som har fått innvilget opphold, men så langt er det bare sagt ja til å bosette litt over halvparten av disse.

Hele 13 kommuner i fylket har vedtak på å ta imot færre enn de blir bedt om, og en av begrunnelsene som går igjen er mangel på kapasitet, spesielt på boligmarkedet.

– Det er boliger, det skal kurses. Det er en del jobb som følger med bosetting av flyktninger. Vi vil heller ha færre, sånn at vi kan integrere dem i samfunnet på en ordentlig måte, sier Halden-ordfører Thor Edquist (H) til NRK.no.

Flere kommuner skal revurdere

Ordfører i Hobøl, Håvard Wennewold Osflaten

Hobøl kommune skal ta en ny vurdering av IMDis anmodning i september, forteller ordfører Håvard Wennevold Osflaten.

Foto: Bjørn Ruud

Hans kommune har vedtatt å bosette 15 flyktninger i løpet av 2014, selv om de har blitt bedt dem ta imot det dobbelte.

– Hvis vi hadde hatt kapasitet til det, ville vi nok vært nærmere tallet som IMDi har bedt oss om å ta imot. Men sånn som situasjonen er hos oss nå ser vi ikke muligheten for at vi kan gjøre en god jobb med å ta imot flere.

Også i Hobøl kommune står mangel på husrom i veien for å følge direktoratets anmodning. Der er det vedtatt å ikke ta imot noen, men de har likevel bosatt en familie på tre fra det statlige asylmottaket i kommunen.

– Grunnen til at vi har vært noe restriktive med tanke på å ta imot flyktninger de siste årene er jo at vi har hatt utfordringer med å skaffe nok boliger. I tillegg har vi et forsterket flyktningmottak i egen kommune som vi yter en del kommunale tjenester til. Vi har også signalisert til IMDi at vi føler vi har bidratt på den måten, sier ordfører i Hobøl, Håvard Wennevold Osflaten (Ap).

Han legger til at kommunen har fått en ny anmodning som skal behandles i løpet av september. Også flere andre kommuner skal ta opp saken politisk på nytt i høst

– I den ideelle verden skulle jeg selvsagt ønske at vi kunne gjøre mer, og vi må se hvordan vi kan legge forholdene til rette for at vi også kan ta imot flere. Det får vi ta en vurdering på nå i høst, sier Osflaten.

(Artikkelen fortsetter under tabellen.)

Bosetting av flyktninger i Østfoldkommunene

Kommune

Anmodning 2014

Vedtak 2014

Halden

30

15

Moss

40

20

Sarpsborg

60

60

Fredrikstad

100

50*

Hvaler

15

15

Aremark

15

Ikke vedtak

Marker

10

4

Rømskog

10

Ikke vedtak**

Trøgstad

10

3

Spydeberg

15

10

Askim

20

11

Eidsberg

20

11

Skiptvet

10

5

Rakkestad

15

6

Råde

15

5

Rygge

20

10

Våler

10

10

Hobøl

10

0***

Totalt

425

235

Kilde: IMDi

* Fredrikstad kommune skal behandle et forslag om økning i bystyret 11. september.
** Rømskog kommune skal behandle anmodningen fra IMDi i kommunestyret 18. september.
*** Hobøl kommune har bosatt 3 flyktninger fra Hobøl statlige mottak, og skal behandle en ny anmodning fra IMDi i kommunestyret 22. september.

– Vi har også et ansvar

På landsbasis venter nesten 5 000 flyktninger med oppholdstillatelse på å bli bosatt rund omkring i norske kommuner. Våler er en av de tre østfoldkommunene som har sagt ja til å ta imot det antallet de har blitt bedt om.

– I diskusjonen i kommunestyret var det flere momenter som ble trukket frem. Det viktigste var at vi også har et ansvar for å bosette flyktninger fordi det er uverdige forhold at personer som har fått tillatelse til å bo her i landet er på asylmottak, sier Våler-ordfører Reidar Kaabbel (Sp).

Reidar Kaabbel

Overgangen fra to til ett asylmottak i Våler var en av grunnene til at ordfører Reidar Kaabbel og resten av kommunestyret falt ned på et ja til å ta imot ti flyktninger.

Foto: Margret Helland/NRK

I hans kommune har det over lengre tid vært to asylmottak, og de har derfor ikke tatt imot flyktninger på mange år. Etter at det ene av mottakene ble lagt ned, følte Kaabbel at kommunen også kunne bidra med bosetting.

– Vi har gått ut bredt og søkt etter boliger, sett på mulighetene både private og egne boliger. Det har vært en lang prosess som har gitt oss en del utfordringer, men det er viktig at når man bosetter flyktninger så må det faktisk være ordentlige forhold.

Våler-ordføreren kan likevel ikke love at det vil bli like enkelt å få til det samme i 2015.

– Vi var også veldig klare på at dette gjaldt denne forespørselen, og så får vi se videre.

Fredrikstad åpner for krafttak i 2015

Av bykommunene i Østfold er det bare Sarpsborg som har tatt IMDis anmodning til følge. Fredrikstad kommune har foreløpig sagt ja til å ta imot 50 av de 100 flyktningene de ble bedt om.

– Nå er vi i ferd med å gjøre noen nye vurderinger av det. Vi har fått frem en sak til behandling som skal til bystyret om et par uker, og der sier vi ja til å ta imot en god del flere i inneværende år, og gir samtidig et signal om at vi kan ta imot flere enn det IMDi ber oss om til neste år, sier ordfører Jon Ivar Nygård (Ap).

– Det er foreslått 90 for oss i 2015, og da sier vi ja til 105. Vi klarer ikke å strekke oss lenger enn til å øke fra 50 i inneværende år til 69, men det er nå dog også en økning.

Han innrømmer at kommunen gjennom flere år bevisst har lagt seg på et lavere antall enn direktoratet, fordi de ikke har følt at kapasiteten har strukket til.

– Vi skal jo ta imot folk på en god måte også. Tidligere har vi hatt noen utfordringer med å nå gode mål på integrering, vi har ikke fått gode nok effekter på sysselsetting og utdanning, og derfor har vi hatt en liten vei å gå, sier Nygård.

– Dette har vært en av grunnene til at vi har vært litt tilbakeholdne, men vi ser noe bedring i de tallene nå, og tenker også at vi som en stor kommune må være med og ta vår del av ansvaret.