Borgerlig flertall «erklærer krig» mot byrådet i Oslo

Det borgerlige flertallet på Stortinget vil tvinge gjennom E6-tunnel på en av Norges mest trafikkerte veier. Men Oslopolitikerne vil ikke ha milliardprosjektet.

Ny E6 tunnelåpning Abildsø

Den nye motorveien skal gå ned i tunnel her på Abildsø, før den kommer opp i dagen igjen i Ulven/Alna-området.

Foto: Statens vegvesen

Det borgerlige flertallet på Stortinget ønsker å sette Oslo-byrådet til side og vil ha en såkalt statlig plan for å få gjennomført den store omleggingen av Norges kanskje viktigste vei, E6 Oslo øst.

Flertallet i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget har bedt regjeringen sette av planleggingsmidler til milliardprosjektet. De har også bedt regjeringen vurdere behovet for en statlig reguleringsplan.

– Hvorfor er dette nødvendig?

– Det har vært tverrpolitisk enighet om Manglerudtunnel. Når byrådet velger å ikke forholde seg til Oslopakke 3, må Regjeringen rett og slett ta ansvar, svarer Nicolai Øyen Langfeldt fra Oslo Høyre til NRK.

Nicolai Øyen Langfeldt

Nicolai Øyen Langfeldt (H) mener at regjeringen må ta ansvar for å få igjennom Manglerudtunnelen.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Han får støtte av Hallstein Bjercke (V).

– Det handler ikke om å bygge en vei, men å putte den under bakken. Mange titusener av mennesker bor tett inne på denne veien i dag og får sin livskvalitet ødelagt på grunn av de uheldige bivirkningene, sier Bjercke.

Miljøbyråd: – En krigserklæring

Dette blir å overkjøre lokaldemokratiet og Oslo, mener byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), som er ikke nådig i sin kritikk.

Lan Marie Berg

Lan Marie Berg (MDG) mener en statlig reguleringsplan er en krigserklæring mot Oslos klimamål og bylufta.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk

– Det er en krigserklæring mot Oslos mål om å bli en nullutslippsby. Vi jobber på spreng for å få flere til å sykle, gå og reise kollektivt. Samtidig presser regjeringen gjennom motorveier, sier hun.

Rundt 5 kilometer av veien, langs ganske tett befolkede områder, er planlagt i tunnel. I tillegg skal det komme en ny lokalvei. Hele strekningen skal få gjennomgående kollektivfelt og sykkelvei på overflaten.

– Vil ikke dette skape renere luft for de som bor der?

– Nei, dette vil skape mer trafikk lokalt, svarer byråden.

Milliardprosjekt

E6 Oslo øst-prosjektet startet som et tunnelprosjekt på Manglerud-Ryen. Det har likevel vokst med årene og omfatter nå 15 kilometer av dagens E6, fra Klemetsrud i sør til Trosterud i nord.

Prislappen? Minst 16 milliarder kroner.

Prosjektet blir den dyreste veiutbyggingen i Oslo noensinne.

Manglerudprosjektet

MILLIARDPROSJEKT: Prosjektet til 16 milliarder kroner vil bli Oslos største veiutbygging noen gang.

Grafikk: Statens vegvesen

Nødvendig at staten griper inn

– Lan Marie Berg beskriver dette som en krigserklæring, hva mener du om det?

h6Xy76suFl8

Halstein Bjercke (V) finner seg ikke i at Oslo-byrådet ikke forholder seg til Oslopakke 3.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Forrige gang dette var oppe til behandling var i Oslopakke 3, da signerte Berg på at denne veien skal bygges. Det at de nå går bort fra det, det finner vi oss ikke i, svarer Bjercke fra Venstre.

– Det er ganske utrolig at byrådet i Oslo er motstander av å flytte forurensende biltrafikk fra nabolag til en tunnel og under bakken, legger Langfeldt til.

Vil fjerne trafikken fra nabolag

– Vi opplever at flertallet i Oslo med MDG, Arbeiderpartiet og SV i spissen ikke ønsker å forholde seg til alle deler av Oslopakke 3-avtalen, som inkluderer Manglerudtunnelen, sier Langfeldt.

Hadde man tenkt slik tidligere ville man aldri fått Operatunnelen, Ekebergtunnelen eller Vålerengatunnelen, mener han.

– Befolkningen på Manglerud fortjener nøyaktig det samme som befolkningen på Kampen, Galgeberg og Vålerenga, at trafikken fjernes fra nabolaget.