Bruker millioner på å rydde båtvrak – nå krever Borg Havn obligatorisk båtregister

Borg Havn er lei av å betale for båteiere som forlater vrakene sine i sjøen. Nå krever de at regjeringen får på plass obligatorisk registrering av båter.

Båtvrak i Glomma

Båtvrak som må reddes opp av sjøen koster Borg Havn en halv million kroner i året. Nå vil de ha noen å sende regninga til.

Foto: Borg Havn

Langs hele kysten ligger det forlatte båter uten navn, eller med registreringsnummer som ikke stemmer overens med eieren av båten.

Hos Borg Havn i Østfold har kapteinen sett seg lei på at havneselskapet må heise opp og ta vare på gamle båtvrak som har blitt forlatt i Glomma

Det finnes nemlig ikke noe register over hvem som eier båtene, og det er dermed Borg Havn som må ta regninga for oppryddingen.

– Vi har sett mange tilfeller av båter som ikke kommer til å overleve vinteren. Vi gjør det vi kan for å forfølge registreringsnummeret og finne den rettmessige eieren. Men båten kan ha skiftet eier mange ganger etter at nummeret ble registrert, sier havnekaptein Per Kristian Johansen i Borg Havn.

Johansen anslår at selskapet bruker en halv million kroner i året på å fjerne gamle båter. Det var Fredriksstad Blad som først omtalte saken.

Per Kristian Johansen

Havnekaptein Per Kristian Johansen ved Borg Havn vil vite hvem som eier båtvrakene i Glomma.

Foto: Odd Skjerdal/NRK

– En god idé

Det fantes en obligatorisk registrering av småbåter, men valgte regjeringen å gjøre registreringen frivillig i 2003, fordi de ikke var aktuelt for dem å innføre en båtavgift.

– Det var nesten en ulykke at man avviklet et velfungerende og obligatorisk båtregister. Det ble i stedet et frivillig register som administreres av Redningsselskapet, sier Johansen.

Per Borge

Båteier Per Borge ønsker et obligatorisk båtregister velkommen.

Foto: Odd Skjerdal/NRK

Båteier gjennom 25 år, Per Borge, er enig med havnekapteinen i at den obligatoriske registreringen bør gjeninnføres.

Selv har han valgt å registrere båten.

– Det er en god idé. Da slipper man alle båtvrakene man ser rundt om. Folk må ta vare på det de eier selv. Det er olje og andre ting i en båt som forurenser. Det er heller ikke noe pent å se på alle de gamle vrakene, forteller han.

Siv Jensen: – Må vurderes grundig

Borg Havn er et interkommunalt selskap som er eid av Fredrikstad og Sarpsborg kommune. Båteier Borge mener det er urimelig at det er de som skal ta regninga for å rydde opp etter båtfolket.

Siv Jensen ankommer valgvake

Finansminister Siv Jensen sier at regjeringen må vurdere forslagene nøye.

Foto: NRK

– At kommunen og skattebetalerne skal betale i dyre dommer for å fjerne gamle båtvrak, det er tråkig. Det burde folk ta ansvar for selv. Hvis vi får registrert alle båtene som er på sjøen, så er det bare positivt.

Finansminister Siv Jensen (Frp) er godt kjent med ønsket om et obligatorisk register. Men hun påpeker at regjeringen nylig lanserte en vrakpantordning.

– Jeg opplever at den ordningen har blitt tatt veldig godt imot. Men så kommer det også ulike innspill i kjølvannet av det, både knyttet til obligatorisk båtregister og forslag om å utvide den nylig lanserte ordningen. Dette er innspill regjeringen må vurdere grundig, sier hun til NRK.