Borg-biskopen: Homohets i kirken er uakseptabelt

En uakseptabel debattkultur preger saken om presters åpne homofili foran høstens kirkevalg, sier biskop Atle Sommerfeldt i Borg.

Atle Sommerfeldt

SETT DET FØR: – Debatten om åpen homofili i Den norske kirke minner mye om debatten vi hadde om kvinnelige prester, sa biskop Atle Sommerfeldt på P2s Nyhetsmorgen i dag. – Vi lærte å leve sammen med to syn da også, minner biskopen om.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Sommerfeldt har forståelse for at det er belastende for åpent homofile og lesbiske prester å bli behandlet som en "sak", nå som kirkens forhold til homofili frontes av både progressive og konservative krefter i forkant av høstens kirkevalg.

Kari Mangrud Alvsvåg og Hanne Marie Pedersen-Eriksen

Hanne Marie Pedersen-Eriksen (th) og prost Kari Mangrud Alvsvåg i Sarpsborg.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

– For dem som er homofile handler dette om deres eksistens og liv. Vi diskuterer dem som en sak, mens det for dem selvfølgelig handler om en dyp, personlig overbevisning.

Kritikk eller krenkelse?

Borg-biskopen ble i P2's Nyhetsmorgen utfordret til å trekke grensene mellom kritikk og krenkelse, i lys av brevet de åpne homofile prestene har sendt sin arbeidsgiver. Brevet ble blant annet skrevet etter episoden i Sarpsborg i juli, da vikarprest Hanne Marie Pedersen-Eriksen angivelig ble slått til fordi hun har en livspartner av samme kjønn.

Frykter trakassering under kirkevalget

– Dette er helt klart en krevende balansegang, sa biskopen på radio i morges. Trakassering er uakseptabelt, mener Atle Sommerfeldt når NRK Østfold ber ham utdype.

– De beskyldes for å ødelegge den norske kirken, for at det er Satan som styrer dem, eller de fordømmes til helvete. Vi har flere eksempler på har dette har skjedd. Det er en debattkultur som er uakseptabel, og som vi i vår tid kaller trakassering.

– Bør slike utsagn få konsekvenser?

– Dersom det er ansatte som gjør det, så er det et lederansvar å snakke med vedkommende og si at den type ytringer kan man ikke komme med. Ikke på Facebooksider, og særlig ikke i et kollegiefellesskap.

– Og det er viktig for meg å understreke at dette ikke gjelder bare prester, fortsetter Sommerfeldt.

– I Borg bispedømme har vi flere som lever sammen som homofile i andre stillinger, og de skal selvfølgelig også ivaretas.

Kan bidra til at flere stemmer i kirkevalget

Sommerfeldt understreker også at alle de 3.8 millioner medlemmene i Den norske kirke har mange forskjellige oppfatninger, og at de alle har ytringsfrihet. Han tror også at fokuset på temaet kan føre til økt deltagelse i høstens kirkevalg.

– Det gjenstår jo å se. Men konvensjonell visdom sier at hvis det er en debatt knyttet opp til et valg, så blir det engasjement, og flere deltar. Vi får håpe at mange mobiliserer, deltar i valget og stemmer.

Biskopen ønsker ikke å ha noen formening om hva slags valgresultater det kan bli.

– Jeg vet bare at jeg er biskop i Borg, uansett hva resultatet blir.