I dette nabolaget bor de på kvikkleire

Beboerne i Korvaldveien i Mjøndalen sier de tenker sitt hver gang det går et kvikkleireras et annet sted i landet.

Øystein Følstad og Helge Torsøe

Helge Torsøe (t.h.) har ikke fått informasjon fra kommunen siden 2006. Teknisk sjef Øystein Følstad lover forbedringer.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Helge Torsøe har bodd i Korvaldveien siden syttitallet, og sier han aldri har vært redd. Men det er et faktum at området er definert som rasutsatt på grunn av kvikkleireforekomstene.

– Det at det kan skje her vi bor, er jo en tanke som melder seg. Jeg skal ikke nekte for det. Også når det er byggeaktivitet i området, lurer vi på om noe kan løses ut.

Ras på Byneset

Slik ser deler av kvikkleireraset på Bryneset ut.

Foto: Alley, Ned / Scanpix

Overvåkes nøye

Kommunen overvåker området nøye, i samarbeid med NVE. Det har vært tatt prøver av grunnen med jevne mellomrom opp igjennom årene, og NVE er i gang med en ny og omfattende kartlegging som skal sluttføres i løpet av vinteren.

Eiendommen ligger like ved Veienbekken

Helge Torsøes eiendom ligger like ved Veiabekken. Hele området øst for bekken er kvikkleireområde.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Det ser teknisk sjef Øystein Følstad i Nedre Eiker fram til. Han sier kommunen har gjort mye for å kartlegge rasutsatte områder, men han mener kartleggingen er for grov.

– I vårt kartverk er det relativt store områder som er karakterisert som kvikkleireområder. Nå viser de nyeste prøvene sannsynligvis at halvparten av disse områdene kan friskmeldes. Likevel, halvparten av disse arealene er jo fremdeles rasfarlige, sier Følstad.

Skulle gjerne visst mer

Også den tekniske sjefen i Nedre Eiker kommune gjorde seg noen tanker da det gikk et stort leirskred på Byneset ved Trondheim for noen dager siden.

– Det er klart, i hele området på østsiden av Veiabekken er det kvikkleire.

– Er du bekymret?

– Bekymring er kanskje ikke det riktige ordet, men jeg skulle gjerne hatt mer kunnskaper om grunnforholdene. På basis av den informasjonen vi har så langt, føler jeg meg rimelig trygg. Likevel, siden kartleggingen er såpass grov som den er, vil bekymringen ikke være helt borte før den er gjennomført mer i detalj, sier Følstad.

Veienbekken

Kommunen er på befaring i området øst for Veiabekken flere ganger i året.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Gjør mye for å sikre

Folk fra kommunen er jevnlig på befaring i området ved Korvaldveien. Byggetillatelse gis ikke før det er tatt boreprøver og gjort grunnundersøkelser.

– Kommunen har allerede steinsatt deler av Veiabekken og Vrangbekken, og når resultatene fra de siste undersøkelsene er gjort, vil det bli vurdert mer steinsetting, sier Øystein Følstad.

– Har kommunen gjort nok?

Helge Torsøe

Helge Torsøe bor i utkanten av kvikkleireområdet i Mjøndalen. – Jeg er ikke redd, sier han. Han innrømmer likevel at han gjør seg noen tanker når han hører om skred som det som gikk på Byneset i Trondheim for noen dager siden.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

– Det vil aldri være gjort nok på denne fronten. Vi lærer litt hver dag. Så har vi jo sett opp gjennom årene at flommene har en tendens til å bli større enn vi trodde på forhånd. Vi må vurdere både rasfare, kvikkleire, vannstand og flom i sammenheng, sier han.

Ønsker bedre informasjon

Helge Torsøe sier at han føler seg trygg i Korvaldveien, men han kunne tenkt seg å få litt bedre informasjon fra kommunen.

– Sist vi fikk tilsendt noe informasjon, var i 2006. I høst var det folk her og tok boreprøver, og da gikk jeg ut og spurte hva de drev med. Det viste seg at naboen hadde fått brev med informasjon om prøvene, men ikke jeg. Det er for dårlig, sier han.