Bør dømmes til forvaring

Påtalemyndigheten mener voldtektstiltalt (38) bør dømmes til ni års forvaring, med en minstetid på seks år. De mener det er stor fare for at han kommer til å begå nye seksuelle overgrep. Mannen er tiltalt for fire overfallsvoldtekter og fire voldtektsforsøk.