Bøndene taper millioner på råtne poteter

2011 blir et økonomisk katastrofeår for bønder på Romerike i Akershus.

Terje Romsaas

Gårdbruker Terje Romsaas fra Sørum viser frem en råtten potet. Han har tapt rundt to millioner kroner på den dårlige avlingen.

Foto: Sissel Helen Kvalvik / NRK

Potetkjeller i Sørum

Regnværet i høst har ødelagt potetavlingen. På gården i Sørum råtner 1200 tonn poteter på lager.

Foto: Sissel Helen Kvalvik / NRK

Den våte høsten har gitt rekordmange søknader om erstatning for avlingssvikt i flere av kommunene på Romerike.

Tilsammen rundt 200 bønder i Oslo og Akershus søker om erstatning i år.

Terje Romsaas fra Sørum trodde han hadde klart å berge avlingen i hus, men etter få dager oppdaget han en råtten væske som piplet ut av kassene med 1200 tonn poteter.

– Vi endevendte lageret og sorterte, men vi har ikke klart å stoppe det, forteller han til NRK.

Potetene råtner på lager

I Sørum har 11 andre gårdbrukere også søkt om erstatning for avlingssvikt, og i nabokommunen Nes er tallet 26.

Landbrukskontorene i kommunene sier tallene på søknader er langt høyere enn tidligere år.

For Romsaas blir brutto tap for den tapte avlingen på godt over to millioner kroner. Han demonsterer ved å dele en av potetene i to.

– Du har en ring på rundt fem millimeter med friskt kjøtt , men så er det bare råte på innsiden. Nesten som seigt snør, forklarer han.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Råtne poteter

Uspiselig: Når bonde Terje Romsaas skjærer poteten i to viser det seg at den er så råtten at den har gått i oppløsning på innsiden.

Foto: Sissel Helen Kvalvik / NRK

Får dekket en brøkdel

Både potetbønder, kornbønder og høy-produsenter kan få dekket inntil 70 prosent av tapene. Men taket går ved 500 000 kroner.

– For folk flest høres nok 500 000 kroner mye ut, men når man driver et slikt foretak er kostnadene store. Bare leasing og lån koster mellom 70 og 80 000 kroner i måneden, sier Romsaas.

Da han staret som gårdbruker drev han en gård, men for å klare å leve av driften har han nå utvidet til åtte gårder.

Estatningsbeløpet han nå i bestefall kan håpe på dekker bare en brøkdel av tapet, og han mener avlingsvikt-erstatningen ikke har fullgt med utviklingen i jordbruket.

– Vi skal bli mer effektive, men når vi får en slik erfaring som i i år så skjønner du at taket på 500 000 henger ikke med i utviklingen, sier han.

Ingen planer om å gi høyere erstatning

Odd-Einar Hjortnæs

Leder i Akershus bondelag, Odd-Einar Hjortnæs.

Foto: Nils Gelting Andresen / NRK

Landbruksdepartementet har ingen planer om å høyne summen som hver enkelt bonde kan søke om.

– Ordningen skal være et sikkerhetsnett som skal fange opp de værste situasjonene, ikke en fullverdig erstatningsordning, sier statssekretær Harald oskar Buttedal.

Han sier at regjeringen har foreslått å øke rammene slik at det skal være nok penger til å betale ut til alle som søker om avlingssvikterstatning.

Akershus bondelag mener det ikke holder, og at større tiltak må på plass.

– Noen år tilbake var det flom i Buskerud og Vestfold og da ble taket midlertidig hevet. Det tror vi man burde gjøre i år også siden det er mange som er rammet av store økonomiske tap, sier bondelagsleder Odd-Einar Hjortnæs..