Hopp til innhold

Bonde hevder hønene blir aggressive av portforbud: – De kan dø av det

Bønder med frittgående høns fortviler over et halvt år med portforbud. Økologisk Norge ønsker nå en gjennomgang av portforbud-tiltaket.

Hane før og etter å ha vært utsatt for hakking i hønsegården

Denne hanen har blitt hakkemat for Espen Ringstads høner. Ringstad understreker at dette ikke er representativt for hvordan hønene hans har det, men at men det viser hvor brutale høns kan være når de ikke får leve ut sine instinkter og behov.

Foto: Privat

– Vi ser en snuoperasjon i atferd. Fra å være veldig harmoniske og ha det godt ute på beitet, til at de kommer inn og utviser en mye større grad av aggressivitet mot hverandre, forteller Espen Ringstad.

Bonden ved Nybo regenerative gård i Marker har merket flere negative ting ved hønene sine etter ett år med stor grad av portforbud for fjørfe.

Ringstad forteller at noen høner har begynt å hakke på hverandre slik at de får store sår.

– De kan dø av det. Man må følge med hele tiden, så man får luket ut og tatt ut høner som får åpne sår. Det er helt vanlig blant høner som lever innendørs, sier han.

Espen Ringstad fra Nybo Regenerative Gård avbildet med høns.

Espen Ringstad ved Nybo regenerative gård har søkt om dispensasjon for at hønene hans skal få slippe portforbudet.

Foto: Raymund Lester-Watvedt

Det har i år vært portforbud for fjørfe fra 1. januar til 1. juni. 2. juli ble portforbud på nytt innført i 37 kommuner på Østlandet.

Det betyr at det har vært under én måned hvor tamfugl har fått lov til å beite utendørs i løpet av 2021.

– Det påvirker gårdsdriften så dramatisk at vi rett og slett ikke vet om vi kan fortsette med fugl, forteller Ringstad.

Ønsker ny ordning

Mattilsynet spår at bruken av portforbud for tamfugl bare vil øke i fremtiden. Ifølge dem ser nemlig årets utbrudd av fugleinfluensa ut til å være et av de største og mest ødeleggende som har vært i Europa.

Økologisk Norge er bekymret for hvordan matproduksjon fra fugl på beite skal kunne gjennomføres i årene framover om slike portforbud fortsetter.

De ønsker derfor en gjennomgang av tiltakene og hvordan de virker i praksis i Norge.

Markus Hustad er daglig leder i Økologisk Norge

Markus Hustad fra Økologisk Norge ønsker at Mattilsynet tar en gjennomgang på reglene for portforbud for frittgående fjørfe

Foto: Privat

Daglig leder Markus Hustad mener portforbudet for fjørfe utfordrer både dyrevelferd og bøndenes mulighet til videre drift.

– Jeg håper Mattilsynet ser på muligheter for dispensasjoner og en ny ordning for bøndene som ikke har muligheten til å sette dyr under tak.

Ringstad er også blant dem som ønsker en annerledes ordning. Han sendte mandag en klage på vedtaket og en søknad om dispensasjon til Mattilsynet.

Må ikke være inne

Ole-Herman Tronerud, direktør for regelverk og kontroll i Mattilsynet, sier at alle søknader om dispensasjon fra portforbudet vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Ole-Herman Tronerud

Direktør for regelverk og kontroll i Mattilsynet, Ole-Herman Tronerud.

Foto: Magnus Brenna-Lund / NRK

– Da må vi vurdere i hvilken grad det er smittesannsynlighet i nærheten og i hvilken grad det vil påvirke driften, sier han.

Tronerud understreker samtidig at Mattilsynet aldri har krevd at fuglene må holdes innendørs.

– Men de må være under tak og med en netting som hindrer villfugl i å komme i kontakt med dem og maten deres. Det er for å beskytte hver enkelt fugl mot å bli syk og dø, rett og slett, sier han.

– Svært strenge tiltak

Hustad har forståelse for at Mattilsynet er bekymret for faren fugleinfluensa kan ha for både husdyr og mennesker.

– Samtidig tenker vi også at dette er svært strenge tiltak.

Tronerud påpeker at bruk av portforbud har vært en del av gjeldende regelverk i Norge siden 2005, og at det dermed ikke er en ny risiko bøndene står overfor.

– Det er derfor viktig at næringen tar høyde for slike situasjoner i forbindelse med planlegging av driften sin.