Akershus mot Oslo i Høyre-bomstrid

Akershus Høyre vil sette en stopper for Oslo Høyres ønske om å straffe de mest forurensende bilene i bomringen.

Rushtrafikk

FORSKJELLIG PRIS I BOMRINGEN: Oslo Høyre vil at det skal koste å kjøre de bilene som forurenser mest. Det synes lederen i Akershus Høyre er en dårlige idé.

Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen / NRK

Årsmøtet i Oslo-partiet vedtok i helgen å gå inn for såkalt miljødifferensiering i det programmet de går til valg på i september.

Leder i Akershus Høyre, Hårek Elvenes, er skeptisk. Han frykter at partikollegene i ytterste konsekvens kan sette Oslopakke 3 i spill.

Man må huske at Oslopakke 3 er en skjør konstruksjon mellom Akershus og Oslo, på tvers av politiske skillelinjer.

Hårek Elvenes

– Oslo har for så vidt interesse av å begrense trafikken inn til byen, men disse avgiftene vil i stor grad ramme trafikanter i Akershus, sier Elevenes.

Dette er første gang Oslo Høyre åpner for å bruke bomringen til noe mer enn en ren pengemaskin som skaffer inntekter til veiutbygging og kollektivprosjekter i Oslo og Akershus gjennom den mye omtalte bompengepakken Oslopakke 3.

Nikolai Astrup

VIL STRAFFE DE SOM FORURENSER MEST: Nikolai Astrup er leder i Oslo Høyre, som tradisjonelt har vært et bilvennlig parti. Nå vil de straffe bilistene som forurenser mest.

Foto: Olav Juven / NRK

Oslo Høyres leder Nikolai Astrup legger ikke skjul på at punktet om miljødifferensiering er det mest radikale.

– Det betyr at det blir billigere for mange å kjøre gjennom bomringen hvis de kjører for eksempel en ladbar hybrid eller en veldig bensin- eller dieselgjerrig bil. Og så vil det bli dyrere for de aller mest forurensende personbilene, sier Nikolai Astrup.

– Kan ramme Oslopakke 3

I tillegg til punktet om å belønne miljøvennlige biler og straffe de mest forurensende, vil Oslo Høyre ha rushtidsavgift på tungtransport. Årsmøtet gikk også inn for at biler skal få lavere bomavgift hvis de kjører utenom rushtrafikken. Slike endringer i bomringen kan ikke vedtas uten at Oslopakke 3 reforhandles, og det vil trolig skje neste år. Da må politikerne i både Oslo og Akershus være enige.

Hårek Elvenes

Hårek Elvenes

Foto: Høyre

Hårek Elevenes frykter at påfunnene til partikollegene i hovedstaden kan gi færre bomkroner totalt, og varsler også kamp av den grunn.

– Det er lov å tenke nytt, men man må ikke bli for fiffig i tankegangen, slik at man risikerer å sette viktige samfunnsprosjekt i spill. Man kan rett og slett ødelegge finansieringsgrunnlaget for prosjektet, og så går hele pakken opp i liminga, sier Elvenes.

– Primært skal bommene sørge for finansiering til vei- og kollektivprosjekter. Hvis konsekvensen blir at prosjektene kommer i spill, er dette et skudd i egen fot. Man må huske at Oslopakke 3 er en skjør konstruksjon mellom Oslo og Akershus, på tvers av politiske parti og skillelinjer.