Bompengesjokk i Fredrikstad

En sur overraskelse venter folk som bor og jobber på ulike sider av Vesterelva i Fredrikstad.

Ordfører i Fredrikstad, Eva Kristin Andersen

Orfører Eva Kristin Andersen (FrP) er bomringmotstander, men nå økes satsene uansett under hennes ledelse.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Siden prosjektet første gang ble godkjent i Stortinget, har prisen for en personbil steget fra kr. 15,- til kr. 24,- Dette bekrefter FrP-ordfører Eva Kristin Andersen i Fredrikstad.

– Vi fikk først Stortinget med oss på å heve bompengesatsen til 20 kroner. Resten er regulert opp i takt med prisstigingen siden dette skjedde i 2007, forklarer hun.

HØR ORDFØREREN: Bompengesjokk

Sprenger kostnadsrammene

Hele Kråkerøyforbindelsen er nå i ferd med å sprenge de nyeste kostnadsrammene på 740 millioner.

Da det hele ble satt i gang, trodde man at 470 millioner ville være nok.

Det er bilistene som får regningen, i form av økte bompengesatser, og muligens forlenget tid før bommen rives.

LES OGSÅ:

Trøste-rabatt

Ordføreren i Fredrikstad har likevel litt trøst å by på til folk som bare har et raskt ærend over broa.

– Vi ser på mulighetene til å la folk slippe med 1 betaling dersom de reiser flere ganger innen for en time, sier bomringmotstander og ordfører Andersen.

Hun viser også til at alle som pendler ofte, kan få en rabatt ved å forskuddsbetale til AutoPass-selskapet.

Ny kråkerøybro

Slik blir den nye Kråkerøybrua.

Foto: Statens Vegvesen