Hopp til innhold

Bompenge-økning vil gi dyrere varer, mener NHO

Lastebiler og vogntog kan måtte betale nesten 500 kroner dagen i bompenger for å kjøre gjennom Asker, Bærum og Oslo. Det kan ramme oss forbrukere.

E18 ved Sandvika

KAN BLI NY: E18 vest for Oslo.

Foto: Jens O. Kvale. / SCANPIX

Utbyggingen av ny E18 vest for Oslo kan resultere i en kraftig økning i bompengesatsene. Prisen kan bli opptil 240 kroner for personbiler inn og ut av byen. Tyngre kjøretøyer må sannsynligvis ut med det dobbelte, etter det NRK erfarer.

Det kan bli dyrt for kundene, altså deg og meg som nyter godt av varetransporten.

– Kostnadene for næringslivet kommer jo over på kundene igjen, sier regiondirektør i NHO Oslo og Akershus, Nina Solli.

– Bompengebonanza

Torsdag hørte vi at det kan koste 120 kroner dagen å kjøre den nye E18 gjennom Oslo og Bærum. I tillegg kommer en kraftig prisøkning i dagens bomring og bomstasjonene på grensa mellom Oslo og Bærum. Hvor mye bilistene må betale her, er fortsatt et uavklart spørsmål i Oslopakke 3-forhandlingene.

Men i ytterste konsekvens blir prisen 120 kroner i begge bompengesystemene, altså 240 kroner til sammen på hele strekningen i Asker og Bærum og gjennom bomringen i Oslo. For tungtrafikken kan det bli dobbelt så dyrt, etter det NRK erfarer.

Midt oppe i sluttforhandlingene om Oslopakke 3 sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til VG torsdag at en ny E18 skal bygges gjennom Bærum og Asker.

– Jeg vil ikke kommentere ting i detalj, men jeg kan slå fast at det er uaktuelt å forhandle bort E18, sier Solvik-Olsen til VG.

SVs Heikki Eidsvoll Holmås kaller samferdsesministeren kongen av bompenger.

– Frp tvinger frem en bompengebonanza som er komplett uforståelig, sier stortingsrepresentanten.

Rushtids- og miljøavgift

NHO er positiv til å bruke bompenger som en del av et spleiselag for store veiprosjekter, men mener det må komme en rushtidsavgift for personbiler.

– Da får vi spredd trafikken og flere mennesker over fra bil til kollektivtrafikk, sier Solli.

I tillegg vil hun ha differensierte miljøavgifter for både personbiler og godstransport.

– De som har høye utslipp, må betale mer, mener NHO-direktøren.

– Kombinasjonen av disse to avgiftene vil øke inntektene til Oslopakke 3 med 1,5 til 2 milliarder kroner årlig, og det er tilstrekkelig for å bidra til finansieringen, inklusive E18-utbyggingen, hevder Solli.

– Det er klart at dette er høye kostnader, men det er også høye kostnader ved å stå i kø, sier Solli.

– Bør en bygge ny E18 for enhver pris?

– Nei, det er jo en grense for hva brukerne kan betale her, og det er jo klart at kostnadene for næringslivet kommer jo over på kundene igjen. For næringslivet blir kostnadene ved transport en viktig del av deres konkurranseevne.