Bombegruppa undersøkte containere for sprengstoff

Det er blitt levert inn tre containere som politiet mistenkte kunne inneholde ammunisjon eller sprengstoff til gjenvinningssentralen på Haraldrud i Oslo.

Norsk gjenvinning på Haraldrud

Gjenvinningsanlegget på Haraldrud er lukket grunnet mistanke om eksplosiver eller ammunisjon i noen containere.

Foto: Andreas Foldberg

– Vi følger opp et varsel fra en av våre kunder om et mulig mottak av eksplosivt avfall, og har rutinemessig evakuert anlegget, sa Ingrid Bjørdal direktør i Norsk Gjenvinning til NRK onsdag ettermiddag mens bombegruppen til politiet undersøkte hva som var levert til gjenvinning.

Det skal være snakk om tre containere som ble levert inn med mulig eksplosivt avfall. Bombegruppen til politiet rykket ut til stedet like etter kl 13 onsdag.

Norsk Gjenvinning evakuerte etter dette anlegget og satte opp sperringer rundt området.

I 15.30-tiden ble det igjen åpnet for normal ferdsel i området og sperringene rundt store deler av gjenvinningssentralen er fjernet.

Politiet sier til NRK at det liten grunn til å tro at det er noe farlig i containerne.

– Hva vet dere om personen som leverte inn avfallet?

– Vi vet hvem som er avsender av avfallet, og det vil bli en naturlig oppfølging om det kan være noe mer der det kommer fra. Vi vet ikke nå så veldig mye om dette, det skal være avfall etter rivning på en branntomt, sier operasjonsleder Tor Guldbrandsen til NRK.

Norsk Gjenvinning på Haraldrud

Like etter klokken 13 onsdag rykket bombegruppa til gjenvinningssentralen på Haraldrud.

Foto: Andreas deBrito Jonassen / NRK

Mistenker ikke noe kriminelt

Operasjonslederen forteller at det er den som leverer inn avfall som har plikt på seg til å gå gjennom det man leverer inn.

– Men det er litt for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser det kan få for vedkommende. Det kan være at det er uvitenhet, men da må det taes med i vurderingen, selvfølgelig.

Det skal ikke være mistanke om noe kriminelt.

Bjørdal i Norsk Gjenvinning forteller at det kunden selv som i etterkant av en levering oppdaget at det kunne være fare for at det var levert eksplosiver.