Hopp til innhold

Boligsvindel klar for retten

Seks personer fra Østfold og Oslo er tiltalt i en av Norgeshistoriens aller største banksvindelskandaler.

Hus brukt i svindel

Her er ett av husene som ble brukt for å lure banker til å utbetale store lån i banksvindelsaken.

Foto: Håvard Wien / NRK

De seks tiltalte er blant over 30–40 personer som har vært involvert i den store boligsvindelsaken som har utspring i Østfold.

Ifølge politiadvokat Nils Vegard er banker og forsikringsselskaper i Østfold bedratt for om lag 100 millioner kroner.

– Når man summerer tiltalebeslutningen, så dreier det seg om bedragerier og forsøk på bedragerier for oppimot 100 millioner kroner, og tap på ikke langt unna 50 millioner, sier han.

Totalt skal fem banker ha blitt svindlet.

Sentrale personer står tiltalt

Aktor Nils Vegard

Politiadvokat Nils Vegard.

Foto: Ingrid Mathilde Langvik/NRK

Tidligere i år ble en mann dømt til ett års fengsel og må betale DnB NOR over 2,6 millioner kroner i erstatning. I tillegg må han betale IF skadeforsikring nærmere 250 000 kroner.

Kona ble dømt til samfunnsstraff i 90 timer.

De seks personene som nå står tiltalt i saken skal ifølge Vegard være de mest sentrale personene i saken.

– De står tiltalt for blant annet en lang rekke grove bedragerier, forsøk på bedragerier som ikke har lykkes, og dokumentfalsk.

Les også:

Blant annet skal de tiltalte ha manipulert prisnivåer på boliger, og fått lån på falske premisser.

– Det dreier seg om forskjellige måter få banker til å utbetale svært høye lån, til kjøp av boliger langt over reell markedsverdi, bruk av uriktige kjøpekontrakter, falsk lønnsdokumentasjon, og falske takster, sier Vegard.

Les mer om svindelen her:

Setter av tre måneder til saken

Totalt skal det dreie seg om kjøp og salg av 63 boliger, hovedsakelig i Sarpsborg og Fredrikstad.

Boligsvindelsaken, som av politiet blir kalt for «Operasjon Hummer», skal i retten 13. august neste år. Det er satt av tre måneder til saken.

Fire av de tiltalte har bostedsadresse i Østfold. To personer som blir betegnet som mellommenn er bosatt i Oslo.

– Mange av disse personene har ikke felles straffbare forhold. Det er snakk om noe samarbeid her og der, men alle er ikke med på alt, for å si det på den måten.

Strafferammen for grovt bedrageri er på seks år.

– Men man får forhøyet den der hvor man har foretatt flere forhold, så ni år er minimumsstrafferammen, sier Vegard.

Les også:

Video BANK-BOLIG-280910-OS18-172236-SI_OS.mp4

Arkiv: 28.09.2010. Den første rettssaken i forbindelse med den store banksvindelsaken i Østfold.