Hopp til innhold

Boligsalget daler i Buskerud

Salget av nye boliger i Buskerud går en vei, og det er ned.

Boligsalg boligpris Drammen Buskerud

Salg av nye boliger i Buskerud har gått ned det siste året.

Foto: Siw Slevigen / NRK

Det har vært en relativt stor nedgang i salget av nye boliger i Buskerud det siste året.

– Jeg tror vi får et dårligere salg av nye boliger fordi vi har tillagt oss et for høyt kostnadsnivå i produksjonen av boliger. Noe kommer fra det offentlige og noe kommer fra de private utbyggerne, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening

Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentene

Per Jæger, mener prisen på nye boliger blir for høy blant annet grunnet de mange kravene som det offentlige stiller.

Foto: Sissel Helen Kvalvik / NRK

I april ble det solgt 33 prosent færre nye boliger enn i samme måned i fjor, viser tall fra Boligprodusentenes Forening.

Les også: Boligproblemet står uløst

Boligene blir for dyre

Jæger mener det er en rekke grunner til at de nye boligene blir dyre, kanskje for dyre.

– Hvis vi tar krav fra det offentlige har vi for eksempel krav til radonsperre i alle hus, man burde kanskje lette det til steder hvor man har radonproblemer. Energikrav som er veldig strenge, jeg tror snart vi må stille spørsmål om trenger vi alle disse kravene vi har fått. Før var det kommunene som tok utgifter for vei og vann, nå er det i stor grad husbyggerne.

– Er boligene blitt for flotte og dyre å selge?

– Jeg tror vi har tillagt oss ønsker som fører med seg for dyre boliger.

– Tror du dette kan bli et problem om noen år?

– Jeg tror det største problemer er om vi får nøkkelpersoner til å bo i sentrale strøk. Vil for eksempel sykepleiere, hjelpepleiere eller lærere ha råd til å bo i sentrale strøk. Det tror jeg kan bli en stor utfordring for samfunnet.

Jæger påpeker at boligproblemet kan forplante seg ved at også de billigste boligene blir for dyre.

Enklere saksbehandling

Statssekretær Per Willy Amundsen i kommunal- og regionaldepartementet sier regjeringen ønsker å fornye, forenkle og forbedre plan- og bygningsloven.

– Vi vil ha mindre skjemavelde, færre byråkratiske regler, vi vil redusere på kravene i tekniske forskrifter og vi vil ha raskere prosesser, sier Amundsen.

– Hva har dere gjort så langt?

– Vi har igangsatt forenkling av den tekniske forskriften for universell utforming og tilgjengelighet som er etterspurt fra byggenæringens side. I morgen legger vi fram en proposisjon om forenkling i byggesaksdelen i plan- og bygningsloven. Og vi kommer før sommeren til å fremme tilsvarende tiltak på plandelen i den samme loven. Vi har klare ambisjoner om å redusere planleggingstiden, sier Amundsen.

Sammensatt problem

– Er du enig i at det er et offentlige regelverket som i stor grad hindrer igangsetting av nye boliger?

– Problemet er nok sammensatt. Hvert år siden 2007 har veksten i antall husholdninger vært større enn antall fullførte boliger. Det er en utfordring en må ta inn over seg, og dette har innflytelse på prisene i markedet, sier statssekretæren.