Hopp til innhold

Boligpriser i Oslo og Akershus

 • Omsorgsboliger kan få dobling i husleie

  Beboere og pårørende fortviler etter varsler om kraftig husleieøkning i omsorgsboliger i bydel Vestre Aker, skriver Avisa Oslo.

  I kontrakten til beboerne står det at husleia kun skal prisjusteres, som loven åpner for.

  Men nå har bydelen varsla at de vil justere etter «gjengs leie». Det betyr at leia tilpasses det som er vanlig for området.

  Det skjer selv om Boligbygg i 2018 bekrefta overfor pårørende at de ikke ville justere etter gjengs leie.

  Justering etter gjengs leie blir dramatisk, og kan bety dobling i husleie for noen av beboerne, som stort sett er uføretrygda.

  Bydelen beklager overfor familiene, men forklarer endringa med et bystyrevedtak om at reglene skal være like over hele byen.

 • Kraftig fall i boligprisene i Oslo

  Boligprisene i Oslo falt med 1,3 prosent i november, ifølge Eiendom Norge.

  Det er det største prisfallet i en november-måned i hovedstaden siden finanskrisen i 2008, ifølge Dagens Næringsliv.

  Det er tredje måned på rad med prisfall i Oslo.

  Til tross for det viser prisutviklingen så langt i 2022 likevel en oppgang på 1,7 prosent, tredje mest blant de større byene i Norge.

 • Obos-prisane ned 4,7 prosent i Oslo

  Prisane på brukte Obos-bustader i Oslo fall med 4,7 prosent frå oktober til november. På landsbasis var nedgangen 4,2 prosent.

  – Førre gong prisane søkk om lag like mykje, var i november 2008. Samstundes er det viktig å sjå nedgangen i samanheng med at Obos-prisane gjekk mindre ned enn totalmarknaden i oktober, seier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i ei pressemelding.

  Samla har Obos-prisane i oktober og november falle med 5,1 prosent i hovudstaden. Sidan toppen i august har Obos-prisane gått ned med 8 prosent.

 • Tar dobbelt så lang tid å regulere boliger i Oslo

  Plan- og bygningsetaten i Oslo skulle effektivisere, men nå tar boligregulering dobbelt så lang tid som for fem år siden, skriver Dagens Næringsliv.

  I 2017 tok det i snitt 928 dager fram til planforslag ble gitt et endelig kommunevedtak, tilsvarende to og et halvt år. Nå tar plansaker i snitt 2.048 dager, altså litt over fem og et halvt år.

  Tiden som går fram til et planlagt boligområde gis grønt lys, er trukket fram som en viktig årsak til Oslos boligmangel.

  – Vi er ikke fornøyd med at det tar så lang tid, sier Kari Andreassen, Oslo-etatens konstituerte direktør, til DN.

  Forklaringene på at saksbehandlingen tar lengre tid enn før, er flere:

  – Mye av grunnen er at vi bor i en trangere by, og vi har i dag flere ambisjoner på bokvalitet, klima og medvirkning fra nabolag eller andre etater. Vi skal få plass til enda mer på områder med begrenset plass, sier Andreassen.

  Hun sier plansaker rett og slett er mer kompliserte å jobbe i mål enn de var før. Hun trekker også fram at turnoveren høy blant saksbehandlerne i etaten.

  ©NTB

 • Leieprisveksten fortsetter

  Leieprisene i Oslo og Akershus fortsetter å stige.

  Prisen for å leie en ettroms leilighet i hovedstaden steg med åtte prosent i september, skriver Utleiemegleren. I snitt koster en ettroms nå 10.900 kroner i måneden.

  Prisveksten for to- og treroms leiligheter var ikke like sterk, i snitt tre prosent opp i september.

  Prisene øker også i Asker, Bærum og på Romerike, men ikke like kraftig som i Oslo.

  Så lenge det ikke blir flere utleieboliger på markedet, vil leieprisene fortsette å øke.