Boligmangel utsetter flyktningesvar

I dag går fristen ut for kommunene å svare på om kan ta imot flere flyktninger, men selv Drammen, som nylig fikk pris for enestående vilje til å ta imot flyktninger, klarer ikke å svare i tide. Det er vanskelig å skaffe boliger fort nok.

Created by InfoDispatcher

I det fristen går ut har 70 kommuner søkt utsettelse for å svare på regjeringens forespørsel om økt flyktningbosetting, og mange har ennå ikke svart

Drammen fikk nylig bosettingsprisen for det som ble omtalt som en enestående vilje til å ta imot flyktninger, men selv de har problemer med å svare på om de har kapasitet til å ta imot flere. Og det er først og fremst mangelen på boliger som gir hodepine.

Ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen

Ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen kan ikke si ja til flere flyktninger før han vet at kommunen kan skaffe dem bolig.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Vi skal være vertskap på en ordentlig måte for dem vi tar imot, og med den mangelen på boliger vi opplever nå, kan vi foreløpig ikke gi regjeringen svar på om vi kan ta imot flere enn de 40 vi allerede har sagt ja til, sier ordfører Tore Opdal Hansen.

Les også:

Snur hver sten i boligjakten

Kommunen har tatt lett med lys og lykte etter hver eneste ledige bygning som kan ha mulighet til å huse flyktninger. Selv den gamle prestegården i på Austad i Drammen blir nå tatt i bruk. Den tidligere presteboligen er pusset opp for å møte kommunens store behov for boliger.

Med mange tusen flyktninger fra Syria har verdenssamfunnet et press på seg til å skaffe husrom.

– Ja, det er alltid stor etterspørsel etter kommunale bygninger, men nå merker vi virkelig presset, forteller den kommunale boligsjefen i Drammen, John Dutton.

Drammen sett fra Spiraltoppen

Drammen fikk nylig bosettingsprisen for enestående vilje til å ta imot flyktninger.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Mange søker utsettelse

I den tidligere presteboligen er det plass til en familie på seks personer. Men eksakt hvor mange ekstra flyktninger Drammen kommune vil ta imot, blir ikke klart før bystyrets behandling i juni. Det betyr at de ikke rekker å svare regjeringen før fristen som går ut i dag.

Og i likhet med veldig mange andre kommuner har de vært nødt til å søke utsettelse for svaret. Men det synes ikke Drammensordføreren er flaut.

– Nei overhodet ikke, vi synes det er viktig å behandle dette på en skikkelig måte, og det skal vi fortsette å gjøre her i Drammen.