Boligfelt bygget på gammel søppelfylling

Det lekker helseskadelig og eksplosive gasser inn i minst 21 hus på et boligfelt i Brånåsdalen på Romerike. Nå slår kommunen fast at flere av husene er bygget over et gammelt søppeldeponi.

Boligfelt Brånåsdalen

Familiene på det store boligområdet Holt Vestvollen har fått sine mistanker bekreftet. Flere av husene er bygget på det gamle søppeldeponiet, flere andre hus har søppel i grunnen.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

En rapport fra Skedsmo kommune bekrefter det flere familier har mistenkt og vært redde for lenge. At flere hus, stikk i strid med reglene, er bygget rett oppå deponiet.

– I utgangspunktet skulle de forurensede massene fjernes der det skulle bygges. Det var en forutsetning for utbyggingen, sjef for kommunalteknikk i Skedsmo kommune Birger Marøy.

Kartleggingene som kommunen har gjort innendørs i 159 boliger viser at mange boliger har innsig av gass, særlig metan. Ved siste målinger i oktober viste det seg at 21 boliger trengte tiltak.

– Våre verste antakelser har skjedd, sier Vidar Hoel som er talsmann for flere av naboene.

NRK har laget flere saker med huseiere som klager over boliger som sprekker opp og blir skakke. Det har også vært et tilfelle der gassen tok fyr på et bad i et av husene.

Trolig var det metan fra deponiet som ble antent av varmekablene i gulvet. Dette huset er kjøpt av kommunen og revet.

Faklingshuset: hit skal gass fra deponiet pumpes og brennes.

Da den gamle søppelfyllingen ble stengt i 1990, ble et anlegg som skulle fjerne gass fra grunnen bygget. Gassen suges inn i tre store tanker, før den blir sendt ned til dette bygget der gassen brennes i en pipe. Forbrenningsanlegget har åpenbart ikke fungert som det skulle.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Vi vet at deponigass og da CO2 kan føre til helseplager. I regi av kommuneoverlegen vil vi kartlegge helsemessige sider av det som så langt har fremkommet.

Skedsmo kommune

Ukjent avfall

Brånåsen avfallsdeponi var i drift fra omkring 1970–1991. Ifølge rapporten fra kommunen som er utført av Norconsult, inneholder trolig deponiet alt fra vanlig avfall, slam fra renseanlegg, kjøretøyer og tønner med ukjent innhold.

Kommunen har foreløpig ikke konkludert med hvor mange boliger som ligger direkte på deponiet, men det er påvist at det finnes avfall i grunnen også der husene ikke står direkte over den gamle fyllingen.

På stedet der det var søppeldeponi

Sjef for kommunalteknikk i Skedsmo kommune Birger Marøy.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Vi venter på endelig rapport som skal beskrive grensene for fyllinga bedre. Det er mulig at vi må utføre flere boringer, sier Marøy.

Når avfallet brytes ned, synker massene sammen. Derfor er flere av husene skjeve fordi de har fått setningsskader. Rapporten konkluderer med at det er funnet skjevheter i 22 av husene.

Ber kommunen rydde opp

Kommunen har satt i gang flere tiltak for å hindre gassen å lekke inn i boligene. Kummer er tettet, noen boliger har fått ventilasjonsrør og anlegget som skal trekke gass ut av deponiet har blitt forbedret. Men det lekker fortsatt gass inn i boligene, ifølge rapporten.

Ordfører i Skedsmo Ole Jakob Flæten sier det tar situasjonen på alvor, og vil berolige beboerne.

– Det er ikke farlig å bo der.

Kommunen skal i møte med fylkesmannen og fylkesoverlegen for å kartlegge situasjonen.

Mange av naboene ønsker at kommunen kjøper dem ut av boligene og har engasjert advokat.

– Advokaten vil være vår representant mot kommunen videre og skal sikre at hver enkelt beboer blir håndtert riktig, og enten blir løst ut av eiendommen eller får kompensasjon, sier Hoel.

Flæten sier det kan bli aktuelt å kjøpe ut flere huseiere.

– Hvis det blir like ille som i det huset som vi har innløst, så er det aktuelt.

Boliger bygget på søppeldeponi

SKEIVT: Når Vidar Hoel åpner vinduet i huset sitt, blir det hengende skakt ut fra veggen. Han mener huset er blitt skeivt fordi det står oppå et nedlagt søppeldeponi.

Foto: Dag Aasdalen / NRK