– Boligbyggingen kunne gått raskere

Ordførere rundt Oslo vil at utbyggere skal bli med å betale for skoler og barnehager, for å få opp tempoet på boligbyggingen.

Fornebu

Utbyggingen på Fornebu kunne ha gått raskere hvis entreprenørene kunne ha bidratt til å betale for skoler og barnehager, mener ordføreren i Bærum.

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

Ole Kristian Udnes foran Telenor på Fornebu

Ole Kristian Udnes (H), ordfører i Bærum.

Foto: Dag Aasdalen / NRK
Aksel Hagen, leder av kommunalkomiteen (SV)

Leder av komunalkomiteen, Aksel Hagen (SV).

Foto: ©Stortingsarkivet

Fram til 2005 kunne kommuner og entreprenører gjøre avtale om at utbyggeren bygget eller delfinansierte skoler og barnehager, men praksisen ble stoppet av Stortinget.

– Det ga både kommunen, utbygger og innbyggerne muligheten for å få realisert prosjekter mye raskere, sier ordfører i Ski, Anne Kristine Linnestad (H) til NRK.

Boligprosjekter blir liggende

Ettersom stadig flere flytter til hovedstadsområdet blir boligmarkedet stadig mer presset.

I mange kommuner blir byggeplaner liggende og støve ned fordi kommunen ikke har råd til å betale for skoler og barnehager, som innflytterne vil trenger.

– Mange kommuner kunne åpnet for en raskere byggetakt hvis de fortsatt hadde muligheten til å be utbyggere bidra økonomisk, sier Linnestad.

Stopper utbygging i Bærum

I Bærum legger forbudet mot at utbygger tar på seg en del av ansvaret en demper på hvor mange boliger kommunen kan tillate, blant annet på Fornebu.

– Vi har ikke økonomi til å bygge mer enn de planlagte 6000 boligene på Fornebu, sier varaordfører Ole Kristian Udnes (H) i Bærum.

Skeptikerne mener boligprisene vil skyte i været, hvis utbyggerne også skal legge kostnader til skoler og barnehager på prisen.

Ski-ordføreren mener alternativet er stor boligmangel, som også vil drive prisene oppover.

– Da vil prisene definitivt drives i været fordi det ikke er nok boliger. Jeg ønsker at mine barn og barnebarn skal kunne bosette seg i Ski, og da er vi helt avhengige av flere boliger, sier Anne Kristine Linnestad.

Ikke lenger gratis skole

Hvis entreprenøren skal dekke utgifter for skoler og barnehager, vil det til sist være de som kjøper de nye boligene som får regninga.

– Det er noen prinsipielle motforestillinger her, som er årsaken til at det ble et forbud i sin tid, sier leder for Stortingets kommunalkomité, Aksel Hagen (SV).

– Innenfor et slikt område må beboerne betale for skolen sin, mens de utenfor får den gjennom å betale skatt.

Hagen tror at utbyggingsavtaler kan drive prisen på boliger opp, men mener Stortinget må ta debatten på nytt.

– Det er en del år siden vi hadde denne debatten opp, så det kan være nyttig å se på det er noen muligheter også her for å få mer fart på boligbyggingen, sier han.