Bokettersyn på Halden ishall

Skatteverket vil granske bilag i Halden Arena AS - tidligere Halden ishall.

Halden ishall

Halden kommune er anmeldt for ulovlige anskaffelser i Halden ishall, etter å ha inngått en avtale med ISS i juni 2009. Nå står ishallen - som har skiftet navn til halden Arena AS, foran et bokettersyn fra skatteverket.

Foto: Rainer Prang / NRK

Bokettersyn er myndighetenes gransking av regnskapsbøker.

Bokettersynet gjennomføres som oftest som et ledd i prøve av selvangivelse eller klage over ligningen, eller ved mistanke om ulovligheter.

Styreleder i Halden Arena AS - som tidligere het Halden ishall, Jan Wiig, bekrefter at det er varslet et bokettersyn denne uka.

Halden Arena AS er et heleid kommunalt aksjeselskap, eid av Halden kommune.

Les også:

Fikk en ukes varsel

Det er Ligningsloven som gir hjemmel for å pålegge skattyteren å fremlegge de nødvendige papirer. Dette er papirer som regnskapsbøker, bilag, kontrakter, korrespondanse, styre- og revisjonsprotokoller.

Den som får bokettersynet rettet mot seg har som regel krav på å bli varslet på forhånd.

Ansvarlige i i et selskap det rettes bokettersyn mot eller selskapets regnskapsfører må være tilstede mens Skatt Øst gjennomfører bokettersynet og har plikt til å gi opplysninger.

Styreleder i Halden Arena AS, Jan Wiig, sier til NRK at han ble gjort oppmerksom på at det skulle komme et bokettersyn torsdag i forrige uke.

- Bokettersynet starter kommende torsdag, sier Wiig.

Les også:

Halden ishall

Bokettersynet starter torsdag denne uka. Det er Ligningsloven som gir hjemmel for å pålegge skattyteren å fremlegge de nødvendige papirer. Dette er papirer som regnskapsbøker, bilag, kontrakter, korrespondanse, styre- og revisjonsprotokoller.

Foto: Rainer Prang / NRK

Vet ikke hvor langt bakover i tid bokettersynet vil gå

Wiig sier til nrk.no at han vet ikke for hvilken periode i ishallens regnskaper bokettersynet skal foretas.

- Det har vi ikke fått opplyst noe om, sier han.

Wiig sier Halden Arena AS ikke har gjort noen spesielle forberedelser før bokettersynet starter fra skatteinspektørene i Skatt Øst.

- Det er slik det skal være her hos oss, sier Jan Wiig til NRK.

På forespørsel fra NRK om han synes det er greit å få bokettersyn i Halden Arena AS, svarer Wiig at han ikke har noen spesielle kommentar til det.

Til NRK sier styreleder i Halden Arena at han ikke oppfatter det som noe uvanlig at en bedrift får bokettersyn.

- Det er slikt som skjer med alle fra tid til annen. Skattemyndighetene jobber på denne måten, når de vil undersøke saker. Særlig når det har vært mye mediaoppmerksomhet rundt en del saker, vil de gå inn å se hva som har skjedd, sier han.

Skatt Øst ønsker ikke å kommentere saken overfor nrk.no.

Les også:

Anmeldt til KOFA

Halden kommune ble i januar i år anmeldt til Klagenemda for offentlige anskaffelser - KOFA i forbindelse med arbeider på Halden ishall.

- Jeg kan bekrefte at det har kommet en klage, der det er nedlagt en påstand om at det foreligger ulovlige direkte anskaffelser av bygge- og anleggsarbeider på en ishall i Halden, sier sekretariatsleder i KOFA Erlend Pedersen til nrk.no.

Anmeldelsen har kommet fra en privatperson og gjelder det klager mener er ulovlige direkte anskaffelser knyttet til en avtale mellom kommunen og entreprenørselskapet ISS.

Det ble inngått en avtale i juni 2009 mellom Halden kommune og entreprenørselskapet ISS.

Les også:

Nekter å vise bilag

I november i fjor sendte Halden kommune og entreprenørselskapet ISS ut en felles pressemelding rundt Halden ishall.

I pressemeldingen fra Halden kommune og ISS beskrev man blant annet at ishallsutbyggingen hadde vært helt ute av kontroll.

De to partene hadde kommet fram til at utbyggingen nærmest var fordoblet i forhold til det som opprinnelig var meningen.

På forespørsel fra nrk.no til konserndirektør Jan Bjørneboe i ISS knyttet til den felles pressemeldingen fra selskapet og kommunen, om dokumentasjonen for at kostnadene har fordoblet seg, sier han at det er uaktuelt å offentliggjøre bilag og regnskapstall fra ISS for arbeidene i 2009, som vedrører Halden ishall.

- Det er ikke aktuelt for oss å presentere regnskap eller bilag for vår virksomhet i Halden ishall i 2009, sa Bjørneboe til nrk.no i november i fjor.

Bruker ISS-tall som fakta

Rådmannen i Halden kommune, Per Egil Pedersen, sa i forbindelse med den felles pressemeldingen, at tallene som er presentert er verifisert av revisor Jørn Løken og økonomidirektør Jim Nymoen i ISS.

Halden ishalls revisor, Jørn Løken, understreker overfor nrk.no at han har avgitt en revisjonsberetning fram til 31.12.2008, og ikke kan stå inne for tallene etter dette.

- Vår beretning angår regnskapsåret 2008 for Halden Ishall Eiendom AS. De kostnadene ISS har hatt i ettertid har ikke vi vært involvert i. Vi er ikke revisor for ISS, sier Løken.

Per Egil Pedersen sier at det er Halden ishall eiendom as (nå Halden Arena AS), som må ta stilling til om bilag skal gjøres tilgjengelig for offentligheten.

- Regnskapene i selskapet er underlagt revisjonsplikt, men ikke uten videre offentlig. Men i og med at det nå er et er offentig eid datterselskap, så har vi ikke noe imot å legge fram alle de bilagene som er i Halden ishall eiendom as, selvfølgelig.

Om ISS vil gi tilgang på alle bilag overfor offentligheten, det må ISS ta stilling til, sier Pedersen til nrk.no.