Hopp til innhold

Snart slutt for Bokbussen

Kommunene har ikke råd til å fortsette med tilbudet, og til sommeren må Buskeruds omreisende bibliotek legge ned.

Bokbussen i Eidsfoss

Halvparten av kommunene i Buskerud har nå sagt opp avtalen, og bokbussen kan dermed ikke fortsette i fylket. Bilde er av bokbussen i Vestfold, som ble lagt ned i 2010.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Snart er den 53 år gamle bokbussordningen i Buskerud over for godt. Den ble rett og slett for dyr. I juni må den siste boka levers inn.

– Bokbussen, slik den er drevet nå, er altfor kostbar. Den har driftsutgifter på to millioner i året, og hvert utlån koster i overkant av hundre kroner, sier biblioteksrådgiver i Buskerud, Stig- Elvis Furset.

Fylkesbiblioteket har vedtatt å bruke mindre penger på drift, og kommunene var allerede i ferd med å falle fra.

Halvparten av kommunene har sagt opp

Halvparten av kommunene i Buskerud har nå sagt opp avtalen, og bokbussen kan dermed ikke fortsette i fylket.

– Vi har alltid vært fornøyd med bokbussen, så det handler ikke om at tilbudet ikke har vært bra nok. Det er den økonomiske situasjonen som er årsaken, sier kultursjef Anne Berit Sørlie i Hurum, en av kommunene som måtte si nei til flere bokbussbesøk.

Bare litt over 20 busser og en båt er alt som er igjen av den populære bokbussordningen som har levert lesestoff til distriktene siden etterkrigstiden. Det mener avdelingsdirektør i Nasjonalbiblioteket Svein Arne Tinnesand er en betenkelig utvikling.

– Folkebibiliotektjenesten er lagt som en kommunal oppgave, og da blir det kommuneøkonomien som styrer hvor godt tilbudet er i den enkelte kommune.

Kommunene må sørge for tilbudet

Antall besøkte kommuner var på landsbasis nede i 173 i 2012, en nedgang på 13 prosent fra året før. Nå er det opp til kommunene å sørge for at skoleelever og andre bokbusslånere får tilgang på nytt lesestoff.

– Det viktigste er at befolkningen har tilgang til gode bibliotektjenester, ikke nødvendigvis hvordan tjenestene blir levert, sier Tinnesand.

Bokbussens bibliotekar Anne Grethe Lauritzen har reist rundt med bøker til kommunene i 14 år.

– Jeg synes det er veldig trist. Jeg har kjent mange av lånerne i over 14 år, og jeg kjenner stort sett alle lånerne som kommer på hvert stopp. På hver eneste tur får vi høre at det er trist at vi ikke skal kjøre mer.