Boikotter Holship på Drammen Havn

Norsk Transportarbeiderforbund boikotter nå spedisjonsfirmaet Holship på Drammen Havn. Drammen tingrett slo tidligere fast at de kan bruke boikott som kampmiddel for å få opprettet tariffavtale med Holship. Alle skip som kommer til Holship skal verken bli lastet eller losset mens boikotten pågår. Holship har anket avgjørelsen fra Drammen tingrett.