Blodprøver fraktes med sparkesykkel

Blodprøver fraktes fortsatt på sparkesykkel på det nye sykehuset på Kalnes, et halvt år etter åpningen. Meningen var at prøvene skulle sendes raskt med rørpost til laboratoriet, men systemet fungerer ikke ennå.

Just Ebbesen på sparkesykkel

Direktør Just Ebbesen demonstrerer hvordan blodprøver blir fraktet rundt i sykehuset.

Foto: Basel Kherallah / NRK

Etter planen skulle prøvene hatt en hastighet på tre meter i sekunder i et lukket rørsystem, men fortsatt går det betydelig saktere på sparkesykkel.

– Foreløpig så er det sånn at vi har stativene til blodprøvene i en liten kurv på sparkesykkelen. Fra sparkesykkelen blir prøvene flyttet over i analysemaskinen, også går alt av seg selv derfra, forteller direktør på Sykehuset Østfold Kalnes, Just Ebbesen.

Leier inn sparkesykkelførere

Analysehallen

Analysehallen er målet for blodprøvene som blir fraktet på sparkesykkel.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Det er mye mer som skulle gått av seg selv, det nye rørpostsystemet ville ha fraktet blodprøvene til laboriatoriet på en mye raskere og mer effektiv måte. Frem til nå har sykehuset måtte bruke 15 innleide personer til den samme jobben.

– Det er noen tilkallingsvakter og noen andre litt forskjellig, det er ikke faste ansatte som gjør den jobben nå. Det er ekstra mannskap, så det går ikke ut over den vanlige driften, understreker Ebbesen.

Gammel teknologi

Rørsystemet på sykehuset

Helsesekretær Vivi Nybråten viser hvordan rørsystemet skal fungere.

Foto: Basel Khelallah / NRK

Rørpostsystemet har vært i bruk fra gammelt av i industrien, og er nå i bruk ved flere store sykehus.

– Grunnen til at rørpostsystemet ikke er tatt i bruk her på det nye sykehuset er fordi vi fikk noen indikasjoner rett før oppstart på at det kunne være behov for å tune systemet enda bedre. Da valgte vi i samråd med sykehuset å ikke ta det i bruk på dag én, og heller bruke tid nå på å gjøre en skikkelig sjekk på alle deler av systemet, forteller Dag Bøler, prosjektdirektør Nytt Østfoldsykehus.

– Vi vil være helt sikker på at systemet fungerer optimalt før vi tar det i bruk, sier Ebbesen.

Sykehuset lover at systemet er i bruk innen fjorten dager.