Blir ny fylkesmann

Tre nye, og en gammel fylkesmann ble utnevnt i statsråd i dag. Alle de fire skal jobbe som statens representant i seks år.

Valgerd Svarstad Haugland

Valgerd Svarstad Haugland er ny fylkesmann i Oslo og Akershus. Her er hun sammen med administrasjonsminister Rigmor Aasrud.

Foto: Roald, Berit / Scanpix

Valgerd Svarstad Haugland ble utnevnt i stedet for tidligere finansminister Per-Kristian Foss og advokat Ingfrid Oddveig Tveit fra Jessheim.

Dermed blir Haugland statens øverste representant i fylkene Oslo og Akershus.

Trakk seg som partileder

Haugland fikk mye kritikk etter kommune- og fylkestingsvalget i 2003, og trakk seg partileder i KrF i januar 2004.

Etter valget i 2005 mistet hun så sin plass på Stortinget til fordel for Senterpartiets leder Åslaug Haga.

Svarstad Haugland er i dag kirkeverge i Oslo.

Fire nye fylkesmenn

Totalt ble fire nye fylkesmenn utnevnt i dagens statsråd.

Anne Karin Hamre og Jørn Aksel Krog får nye jobber i henholdsvis Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag. Svein Ludvigsen er oppnevnt for en ny åremålsperiode i Troms.

– Jeg er svært glad for å kunne oppnevne fire fylkesmenn med bred erfaring og stor kompetanse, og i tillegg få en markert økning av kvinneandelen blant fylkesmennene, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

  • Hør intervju med Valgerd Svarstad Haugland:

Alle de fire er tilsatt på åremål for en periode på seks år.

– En investering i fremtiden

I februar ble det klart at Per-Kristian Foss også ønsket stillingen som fylkesmann i Oslo og Akershus. Samtidig fastslo Høyre-veteranen at han ikke stiller til gjenvalg i 2013.

Dermed er det slutt etter 32 år på Stortinget for Foss.

Michael Tetzschner, leder i Oslo Høyre reagerer kraftig på at partifellen ikke fikk jobben.

– Jeg ønsker å gratulere Valgerd Svarstad Haugland med jobben, det blir sikkert helt fint. Men jeg kan ikke unngå å kommentere at jeg mener det har skjedd en forbigåelse. Per-Kristian Foss har lengre merittliste, mer fartstid og høyere kompetanse, sier Tetzschner til NRK.

Han utdyper at Foss er den som har sittet lengst på Stortinget, og at han har vært finansminister.

– I en regjering er det bare statsministeren som har en vanskeligere oppgave, sier Høyre-politikeren.

– Hva tror du er bakgrunnen for at Svarstad Haugland fikk jobben?

– Dette er politisk motivert. Her har Arbeiderpartiet gjort en investering i fremtiden. De tenker nok at de kan komme til å trenge KrF en gang. Men når Per-Kristian Foss blir forbigått på denne måten, har man usedvanlig god råd, sier Tetzschner.

Haugland overtar etter Hans Røsjorde som går av etter å har vært fylkesmann siden 2001. Han var Fremskrittspartiets første fylkesmann.

Hva synes du om utvelgelsen?