Her kan det bli 110 km/t før sommeren

Fremskrittspartiet håper at fartsgrensen på E6 gjennom Østfold kan økes med 10 km/t før sommeren.

Trafikk på E6

E6 forbi Moss lufthavn Rygge kan få fartsgrense på 110 kilometer i timen før sommeren.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Jeg er strålende fornøyd med dette. Dette er ikke den viktigste saken til Frp, men vi jobber med mange små og store saker. Dette har vi jobbet lenge for, sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg i Fremskrittspartiet.

Den blå regjeringen slo i sin samarbeidsavtale fast at nye motorveier skulle skaleres for 130 kilometer i timen – og samtidig at de beste av de nåværende veiene skulle få en fartsgrense på 110 km/t.

På tampen av fjoråret bekreftet regjeringen at E18 i Vestfold var første strekning i landet for et prøveprosjekt med oppstart i mai/juni. Like etter følger E6 mellom Follo og grensa til Sverige.

– Det blir 110 kilometer i timen på denne strekningen, men eksakt tidspunkt er ikke klart enda. Jeg håper det skal skje før sommeren, sier Wiborg.

Stort sett 110 km/t

Statens vegvesen i Østfold har sendt en anbefaling til Vegdirektoratet om at store deler av strekningen bør bli skiltet opp.

Strekningene dette gjelder er:

  • Follotunnelen til Patterød rett utenfor Moss – ca. 11 km
  • Årvoll (sør for Moss) til Solli (Nord for Sarpsborg) – ca. 20 km
  • Årum (sør for Sarpsborg) til Svinesund – ca. 20 km

Det betyr at deler av strekningen, gjennom Moss og Sarpsborg, vil fortsette å ha samme fartsgrense som i dag.

– Årsaken til at vi ikke anbefaler 110 km/t her er kurvatur. Den er for dårlig til at man kan akseptere 110 km/t, sier seksjonssjef Elisabeth Bechman i Statens vegvesen i Østfold til Nettavisen.

Intern dragkamp

Erlend Wiborg

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet.

Foto: Kjell-Olav Nordberg

Men i praksis blir det 110 km/t helt fra Follo til riksgrensen, forteller Wiborg.

– Denne veien er dimensjonert for langt høyere hastigheter. Grensene må være i tråd med det som er riktig og det folk oppfatter som rett og rimelig.

Stortingsrepresentanten forteller at partiet jobber med å få til 110 km/t også på flere strekninger.

– Det har vært en intern dragkamp om dette og det er mange som har ytret et ønske om dette. Nå har vi fått til dette i Vestfold og Østfold, men det er flere strekninger hvor dette kunne vært aktuelt.