Ble ikke hørt av politikerne

Industriansatte fra Denofa og Titan demonstrerte mot kommunens utbytteforventning fra Frevar på 17,9 millioner kroner. Politikerne valgte å ikke lytte.

Demo

Ansatte fra industrien i Fredrikstad markerte sin motstand i morgentimene.

Foto: Espen Torgersen / NRK

Da budsjettet for Frevar ble behandlet torsdag opprettholdt politikerne forventningene om millionutbyttet.

Frevars styreleder, Victor Kristiansen, redegjorde først for bystyret om den økonomiske situasjonen i selskapet.

Han pekte på at det var to usikkerhetsmomenter for selskapet. Ett av dem var de pågående energiforhandlinger med industri.

LES OGSÅ:

Ser faresignalene

– Vi er avhengige av en høyere pris. Jeg håper bystyret vurderer om det er fornuftig å svekke selskapets egenkapital.

Bedriften har blant annet gått gjennom innsparingstiltak og trekker seg blant annet ut av Inspiria.

– Det er grunn til å legge merke til det styreleder snakker om. Det blir nødvendig for styret å øke oppfyllingsgraden dersom man ikke får med det forventede overskuddet. Det er en utfordring. Vi kan ikke fortsette å ta ut det utbyttet man har lagt inn. Da er egenkapitalen spist opp, kommenterte Peter Kuran (H).

Likevel ble formannskapets innstilling til budsjett og handlingsplan vedtatt.

Markerte sin motstand

– Bedriftene er avhengige av forutsigbare rammebetingelser. Det må være fokus på konkurransedyktige priser. Det er det ikke på Frevar. Prisen der ligger høyere enn hos andre forbrenningsanlegg, sa Sigurd Hansen, hovedtillitsvalgt ved Denofa før bystyremøtet, Han var en av om lag 40 fra industrien i Fredrikstad som markerte sin motstand mot kommunens utbyttevedtak.

Direktør ved Frevar, Fredrik Hellström, er ikke enig med Denofas tillitsvalgt.

– Frevars priser er konkurransedyktige, sier han og henviser til at de i snart ett år har hatt forhandlinger med potensielle industrikunder.

Hovedtillitsvalgt i bedriften Kronos Titan, Per Øistein Kivijärvi, forteller at de ønsket å sette lys på konsekvensene utbytteforventningene kommunen kan gi industrien.

– Budskapet vårt er å trygge arbeidsplassene i Fredrikstad. De kan ikke ta ut egenkapitalen til enhver tid, sier Kivijärvi.