Hopp til innhold

Høyesterett: Sykling i kollektivfelt forstyrret trafikken unødig

– En svart dag for syklistene, sier mannen som ble dømt etter å ha syklet i kollektivfeltet. Nå har Høyesterett satt punktum: Han forstyrret trafikken unødig.

Ivar Grøneng i kollektivfeltet på E18 Mosseveien.

Ivar Grøneng (56) i kollektivfeltet langs Mosseveien på vei hjem til Kolbotn tidligere i sommer. Lagmannsretten mener han forstyrret trafikken unødig da han syklet her en ettermiddag i 2018. Det samme mener Høyesterett.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Jeg er kjempeskuffa. Det er jo en svart dag for syklister i Norge, sier Ivar Grøneng til NRK etter å ha lest dommen.

– Nå er vi jo egentlig effektivt utestengt fra å bruke kjørebanen, mener han.

Etter å ha tapt i lagmannsretten anket han til Høyesterett, som behandlet saken i august.

I dag kom resultatet: Måten han syklet på har forstyrret trafikken «unødig», mener Høyesterett.

Syklist Ivar Grøneng fikk bot for å sykle i kollektivfeltet på Mosseveien. Han ble dømt i to rettsinstanser. Saken behandles nå i Høyesterett. Denne videoen fikk han selv laget for å bevise sin uskyld.

Syklist Ivar Grøneng fikk bot for å sykle i kollektivfeltet på Mosseveien. Han ble dømt i lagmannsretten og nå har Høyesterett forkastet anken hans. Denne videoen fikk han selv laget for å bevise sin uskyld.

Omvei eller ikke omvei?

Det sentrale spørsmålet i saken har vært om han hindret flyt i trafikken da han syklet i kollektivfeltet.

Høyesterett skriver i sin vurdering at syklistens ulemper ved å måtte sykle en omvei på en gang- og sykkelvei må veies opp mot trafikkavviklingen på stedet.

Retten kom til at syklistens valg om å prioritere sin egen sykling i kollektivfeltet fremfor trafikkavviklingen, forstyrret trafikken «unødig».

Ivar Grøneng har hevdet at han ikke var til hinder for trafikken da han syklet i kollektivfeltet på E18 Mosseveien ut av Oslo mot Ulvøya høsten 2018. Han ble vinket inn av en politimann som mente det var blitt en luke foran Grøneng og kø bak ham.

Han ble frikjent i Oslo tingrett, men saken ble anket til Borgarting lagmannsrett, der han ble dømt til å betale en bot på 8.500 kroner. Han nektet å betale boten og anket til Høyesterett, som nå altså har avvist anken.

Skuffede syklister

Generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening er skuffet over avgjørelsen i Høyesterett.

– Vi tror dette kan skape usikkerhet om hvor man kan sykle og ikke sykle. Vi er også redde for at noen bilister kan ta dommen til inntekt for at syklister ikke har noe på veien å gjøre og derfor viser mindre hensyn.

Andersson mener dette øker presset på vegmyndighetene.

– Nå må de virkelig bygge ut et trygt, raskt og effektivt sykkelveinett.

Ikke egne regler for syklister

Statsadvokat Monica Krag Pettersen førte saken for påtalemyndigheten i Høyesterett, og påpeker at det ikke er noen særregler for syklister.

– Syklister kan selvfølgelig bruke kollektivfeltet og dommen fra Høyesterett innebærer ikke et forbud mot det. Dersom Grøneng leser dommen slik, synes det å være en bevisst feiltolkning av dommen.

Høyesterett sier at syklister må følge vegtrafikkloven som alle andre. Skal de sykle i kollektivfelt, må de ta hensyn.

– Retten mener at Grøneng ikke var smidig og tok hensyn til de andre som befant seg i kollektivfeltet. I stedet prioriterte han seg selv og skapte kø. I rushtiden skulle han ha valgt å bruke gang- og sykkelveien på stedet. Det er det de andre syklistene på strekningen gjør, sier Pettersen til NRK.

– Dommen medfører ingen begrensninger på at han i fremtiden kan sykle frem og tilbake på jobb.

Vil fortsette å sykle

56-åringen er en ivrig mosjonist som daglig sykler to mil hver vei fra Kolbotn til arbeidet i Oslo og tilbake igjen. Han sykler året rundt. I tillegg sykler han lange, seige ritt.

– Det er gratis trening, to ganger 45 minutter om dagen. Jeg kan jo ikke la det være, sier Ivar Grøneng.

– Det går ganske fort. Jeg holder en snittfart på rundt 28–29 kilometer i timen i oppoverbakke, sier Ivar Grøneng.

– Kommer du til å slutte å sykle?

– Nei, jeg kommer til å sykle, men jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg skal få det til.