Bjørnestamme i Østfold

Rømskog kommune kan ha fått en bjørnestamme.

Bjørn
Foto: Bjørn Lindahl AP/NTB Pluss

Det tror rovviltkontakten i Nordre Østfold etter flere regelmessige observasjoner av bjørn de siste årene.

Bare i sommer har flere vært i nærkontakt med rovdyret.

Skogsarbeider Jørgen Trømborg er en av dem, og han innrømmer at han ble godt skremt da han hørte rovdyret grynte.

En annen skogsarbeider sto for kort tid siden ansikt til ansikt med ei binne og to bjørneunger i det samme området.

Permanent stamme

Rovviltkontakt for Nordre Østfold, John Sigmund Moen, sier det nå er stor sannsynlighet for at Rømskog har fått en bjørnestamme.

- Tidligere har vi trodd at det har vært unge hannbjørner som har vært på vandring her. Men de siste årene har vi sett såpass mye bjørn, og da blant annet binne med unger - at det nå er ganske sikkert at det er en permanent stamme, understreker han.

Beveger seg over store områder

Hvor mange bjørner kan det være snakk om, kan ikke Moen si noe sikkert om.

- Men trolig er det nok bare snakk om ei binne. Hvor mange ganger den har fått unger i Rømskog er det imidlertid ikke lett å si, sier han.

Både binner og hannbjørner vandrer over store områder, og den mulige stammen i Rømskog, beveger seg trolig også over på andre siden av grensen mot Sverige, samt mot Marker og Aurskog-Hørland.