Hopp til innhold

Bjørn skutt: – Begynte å få en ganske skummel adferd

En ung hannbjørn har den siste tiden vært på vandring på Østlandet. Nå er trolig denne brunbjørnen skutt i Rollag.

Brunbjørnen som ble skutt i Rollag 4. juli 2023.

Bjørnen ble skutt på grensa mot Trillemarka.

Foto: Statens naturoppsyn

– Vi antar at det er denne som har blitt sett over halve Østlandet de siste sju-åtte ukene, sier fellingsleder Håkon Borgen.

Det var mandag ettermiddag Statsforvalteren i Oslo og Viken ga skadefellingstillatelse på bjørnen. Da hadde bjørnen drept to lam i Rollag, bekreftet av Statens Naturoppsyns kadaverundersøkelser.

– Det ble satt i gang et fellingsforsøk i går ettermiddag, som endte med at vi observerte den i direkte angrep på sau, sier Borgen.

Han forteller at de da slapp hund etter bjørnen.

– Bjørnen ble felt halv fem på morgenen i dag ved grensa mot Trillemarka i Rollag.

Tok livet av flere sau

I Buskerud var det før fellingen dokumentert at bjørnen har tatt fem dyr i Flå kommune og fire dyr i Rollag, men det er ifølge Borgen mistanke om betydelig større tap.

– Dokumentasjon av en bjørn flere steder de siste dagene sannsynliggjør at dette er samme individ som det ble gitt fellingstillatelse på 26.06.2023, skrev Statsforvalteren i vedtaket.

Kadaveret av sauen som ble tatt av brunbjørnen som ble felt i Rollag 4. juli 2023.

Bildet viser kadaveret av en sau som ble tatt av bjørnen.

Foto: Statens naturoppsyn

«Statsforvalteren viser til at rovviltregion 2 ikke har et mål om å ha ynglende brunbjørn i vår region. I tillegg er det aktuelle beiteområdet hvor skaden har skjedd et område hvor beitedyr har prioritet. Tilgrensende områder har mye beitedyr, og skadepotensialet vurderes som stort. Statsforvalteren vurderer at et uttak av bjørn i det aktuelle området ikke vil påføre bestanden av brunbjørn irreversibel skade, jf. § 12. Naturmangfoldloven § 11 gjelder kostnadene ved miljøforringelse, og anses ikke som relevant her», skriver Statsforvalteren videre i sin vurdering.

– Det er en forholdsvis liten hannbjørn. 2-3 år og rett i underkant av 100 kilo, sier Borgen.

– Bjørnen begynte nå å få en ganske skummel adferd på sau, hvor den bare slår sauen i bakken og spiser av juret. Vi avlivet noen sauer i går hvor juret manglet og sauen var i live, forteller Borgen.

Les også Brunbjørn observert utenfor Oslo

Bjørn observert i Gjerdrum kommune

Langtur på Østlandet

I midten av mai ble en ung hannbjørn observert langs riksvei 4 ved Lygna i Gran.

Ole Knut Steinset, fagansvarlig for store rovvilt i Statens Naturoppsyn (SNO) i Oppland, kunne da fortelle at denne bjørnen hadde vært på en ordentlig langtur.

– Vi er rimelig sikre på at en og samme bjørn har gått en runde fra Elverum til Skedsmokorset. Der har den snudd og gått nordover på vestsiden av Mjøsa, fortalte Steinset.

– Han har jo havnet i området hvor vi sjeldent har sett bjørn før. Han har gått i nærheten av veger og eksponert seg en del, så han virker ikke så veldig redd for folk, la han til.

Ifølge SNO har bjørnen hatt en lang ferd før han ble observert ved riksveg 4 på Lygna.

Opp til Statsforvalteren å vurdere felling

Mandagens fellingstillatelse ble gitt i Rollag, Sigdal og Flesberg kommuner. Men det var Drammen kommune, ved regional fellingsleder Håkon Borgen, som var ansvarlige for fellingen.

– Vi er avhengige av et ganske stort mannskap, for det er store områder. På siste del av fellingen var vi 13 stykker, sier Borgen.

Bjørn observert i Gjredrum kommune

I begynnelsen av mai ble en bjørn observert i Gjerdrum i Viken.

Foto: Line Torp Hundevadt

Han understreker at det er opp til Statsforvalteren å gjøre vurderingen om bjørnen skal felles eller ikke, og at fellingslaget er der for å gjøre en jobb.

– Det er opp til Statsforvalteren i hvert enkelt fylke å avgjøre skadepotensialet. En vurdering her kan det tenkes at ikke vil være gjeldende i et annet fylke, sier Borgen og utdyper:

– Det kommer an på i hvor stor grad beitedyr skal ha prioritet, vandringsmønster og skadepotensiale. De gjør en sammensatt vurdering og tar den beslutningen. Vi mener ikke noe om det, vi bare iverksetter den jobben Statsforvalteren sier vi skal gjøre.

  • Her kan du kommentere saken. Vi oppfordrer til en konstruktiv tone i debatten.