Bitt av flått- mistet hørselen

Bærumsmann måtte vente 10 måneder før han fikk riktig behandling for nervesykdommen borelia som han fikk etter bitt av flått. I mellomtiden fikk han varige skader.

Flått
Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Blant annet mistet han hørsel på det ene øret.

Bærumsmannen Erik Årnes ble i 2006 bitt av flått, og fikk nervesykdommen borelia. Spesialister fra Rikshospitalet og Bærum sykehus klarte ikke å gi rett behandling med en gang, og Årnes måtte vente hele ti måneder før han fikk rett behandling.

I mellomtiden var han plaget av hodepine og nummenhet i ansiktet. Han fikk også varige skader som tap av hørsel på det ene øret. Bærumsmannen fant til slutt selv fram til et sykehus i Vestfold som kunne gi ham god hjelp.

Respektløse leger

- Noen leger er litt respektløse i forhold til pasienter med store plager, og mangler ydmykhet til egen kunnskap.

Dette mener Årnes, og viser samtidig til at henvendelsene rundt hans stadig økende plager ikke nådde fram, men ble møtt med avvisning. I etterkant har han klaget en av legene inn for legeforeningens etiske råd, hvor det senere ble konkludert at legen handlet i strid med deres etiske retningslinjer.

Kunne vært unngått

Pasientombud Irma Iversen i Akershus sier til NRK Østlandssendingen at pasienten kunne unngått skader hvis han hadde blitt behandlet etter forskriftene. Ifølge helsemyndighetenes retningslinjer for behandling av borelia, skal behandling starte umiddelbart.

– Det er i dag avhengig av hvilket sykehus man kommer til om man raskt får riktig behandling eller ikke, påpeker Iversen.

Det kan være vanskelig å stille diagnose for borelia, og mange tester er upålitelige.

– Kunnskap om flått, borelia, og hvor ekspertisen finnes er ikke godt nok fordelt blant landets leger, legger Iversen til.

Vanskelig å bevise

Årnes er bitter på sykehusene fordi det tok så lang tid før han fikk rett behandling, men mener det er vanskelig å få erstatning for skadene han ble påført på grunn av lange ventetid.

Han mener at pasienter i saker som hans har en altfor tung bevisbyrde. Det må nemlig bevises at behandlingen har vært feilaktig, og at den fører til at pasienten blir dårligere. I tilfeller med borelia, er dette nokså vanskelig å bevise.

– Dette kan bli en sovepute for helsevesenet når det gjelder å ta behandling av flåttbit alvorlig, frykter Årnes.

Lager boreliavaksine
Les mer om flått hos Folkehelseinstituttet (pdf-brosjyre)
Flåttsesongen har begynt