Bispedømme tapte saken mot staten

Oslo katolske bispedømme fikk ikke medhold i ankesaken mot Kulturdepartementets vedtak om tilbakebetaling av statstilskudd.