Klart for biodiesel-anlegg i Fredrikstad

Regjeringen har bestemt at det skal bygges et produksjonsanlegg for biodiesel på Øra i Fredrikstad.

Biodiesel

Alt klart for biodiesel produksjon i Fredrikstad.

Foto: Øystein Skotte / NRK

Anlegget skal sikre Norge en betydelig leveranse av det miljøvennlige drivstoffet biodiesel i framtiden.

- Vi starter byggingen umiddelbart. Men det er halvannet års byggetid på et slikt anlegg, så vi kommer i gang med produksjonen først i 2009.

Det sier UNIOL-direktør Helge Remberg til NRK.

100.000 tonn i året

Det kommende UNIOL-anlegget på Øra vil produsere 100.000 tonn biodiesel i året og 10.000 tonn glyserol.

- Med dette vil vi dekke en stor del av markedet for biodiesel i Norge, faktisk opp mot hele etterspørselen i 2009, sier UNIOL-direktør Helge Remberg.

Regjeringens mål er at andelen biodrivstoff i 2009 skal være 5 volumprosent. I 2010 er det et mål at andelen skal være 10 volumprosent.

- Siden volumet i markedet skal økes, vil vi i 2010 kunne produsere 60-70 prosent av behovet. Men forholdene blir også lagt til rette for at vi kan utvide produksjonen.

Miljøvennlig drivstoff

At regjeringen nå har gitt klarsignal til bygging av biodieselanlegget er gode nyheter for miljøet, mener Remberg.

- Ja, dette er en gledens dag for alle som er opptatt av miljø og klima, sier han.

Lokalt i Fredrikstad vil anlegget bety i underkant av 20 nye arbeidsplasser på kort sikt. På lang sikt kan Øra bli et område for bioenergiproduksjon i stor skala.

Biodrivstoff vil blant annet spille en viktig rolle når det gjelder å redusere CO2-utslippene fra veitrafikken.