Hopp til innhold

Biltrafikken øker igjen

Biltrafikken i Oslo-området er på vei mot gamle høyder. Veksten startet i fjor og er fordoblet i år.

Rushtrafikk i Oslo

Kapasiteten på veiene Oslo-området er i ferd med å sprenges.

Foto: Lise Åserud / Scanpix

Hvis du syns du har sittet mer i bilkø i år enn i fjor og året før det, har du helt rett. 800.000 flere biler passerte bomringen i årets fem første måneder enn samme periode i fjor, viser tall fra bompengeselskapet A/S Fjellinjen.

– Vi er tilbake til normale tilstander i Oslo-området. Befolkningen øker, vi blir rikere, og vi kjører mer bil, konstaterer stedfortredende instituttsjef Kjell Werner Johansen i Transportøkonomisk Institutt (TØI).

Dermed er trenden fra perioden 2007 til 2010 brutt. Fra toppåret 2007 gikk biltrafikken ned tre år på rad, samtidig som antall reisende med kollektivtrafikken økte kraftig.

Men i fjor svingte pendelen. Da passerte én prosent flere biler bomstasjonene til A/S Fjellinjen enn året før. Og i år er trafikkveksten i bomringen på to prosent.

Flere årsaker

Kjell Werner Johansen

Kjell Werner Johansen.

Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto

TØI mener at de tre årene med nedgang i biltrafikken var unntaksår preget av flere sammenfallende omstendigheter.

Vi hadde finanskrisen og etterdønninger etter den. Kollektivtrafikken ble merkbart forbedret gjennom blant annet billigere månedskort og flere avganger på trikk og t-bane.

Og i 2008 ble prisene i bomringer skrudd kraftig opp samtidig som det kom opp nye bommer på grensen mellom Oslo og Bærum.

Hvis det ikke innføres restriktive tiltak for biltrafikken kombinert med bedre kollektivtilbud, ser TØI ikke for seg noen ny nedgang i biltrafikken.

– Gitt at vi har en vekst i økonomien, folk får det stadig bedre, befolkningen øker og folk er i arbeid, vil vi ha en underliggende trafikkvekst det er vanskelig å demme opp for, sier Kjell Werner Johansen.

Sprengt kapasitet

Gry Isberg

Gry Isberg.

Foto: Ruter

Situasjonen i dag er at både biltrafikken og kollektivtrafikken i Oslo og Akershus øker. Ruter har ikke konkrete tall for 2012 ennå, men informasjonssjef Gry Isberg kan bekrefte at veksten de siste årene fortsetter i år.

– Problemet vårt er at kapasiteten er i ferd med å bli sprengt. Det er derfor vi er så opptatt av å få på plass en ny sentrumstunnel og t-bane til Fornebu, sier Isberg.

At biltrafikken øker igjen er uroverekkende, mener Naturvernforbundet.

– Det er bekymringsfullt for miljøet, folkehelsa, klimaet og alle belastningene biltrafikken gir samfunnet, sier fagleder for samferdsel i Naturvernforbundet, Holger Schlaupitz.

Han har fulgt arbeidet med den store vei- og kollektivpakken Oslopakke 3 tett og har hele tiden vært kritisk til det mange mener er en for lav kollektivandel.

I den reviderte versjonen av Oslopakke 3 ligger kollektivandelen på rundt 50 prosent. Det store paradokset er at pakken legger opp til en trafikkvekst i bomringen for å finansiere kollektivsatsingen

Etterlyser tiltak

Holger Schlaupitz

Holger Schlaupitz.

Foto: Naturvernforbundet

– Oslopakke 3 er ikke svaret på hvordan biltrafikken skal gå ned. Alle partier på Stortinget unntatt Fremskrittspartiet har vært med på et klimaforlik der veksten i antall reisende i storbyområdene skal skje kollektivt, på sykkel og til fots.

– Vi etterlyser en egen handlingsplan for hvordan politikerne har tenkt å få til det. Da trengs det kraftigere tiltak som rushtidsavgift, strengere parkeringsrestriksjoner og langt bedre kollektivtilbud, sier Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet