Bilbombemannen prøveløslates

Høyesterett har avgjort at mannen som forsøkte å ta livet av sin ekskone med en bilbombe i Drammen kan prøveløslates fra 1. desember 2014.

Bilbombe Drammen

Bilen til ekskona var helt ødelagt etter bombeeksplosjonen.

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / NTB scanpix

Den 52 år gamle drammenseren ble dømt til 14 års fengsel i lagmannsretten i 2004 for drapsforsøk på sin ekskone, etter at han året før hadde plassert en bombe i bilen hennes. Høyesterett skjerpet straffen, og i 2005 ble han ble dømt til 15 års forvaring, med en minstetid på ti år.

Etter å ha sonet minstetiden, søkte mannen om prøveløslatelse slik han har mulighet til. I januar avslo Asker og Bærum tingrett spørsmålet om prøveløslatelse.

Kvinnen, som i dag er i midten av 40-årene, ble hardt skadd i bileksplosjonen. Hun sa i sin forklaring i tingretten at hun fortsatt er livredd for eksmannen og frykter for sitt eget liv dersom han løslates.

Les også: Lever i konstant frykt

Etter avslaget i tingretten ble saken anket. Borgarting lagmannsrett snudde og ga 52-åringen medhold i prøveløslatelse.

Etter en ny anke fra statsadvokaten, kom den endelig avgjørelsen fra Høyesterett torsdag formiddag. De valgte å forkaste statsadvokatens anke, og fastholder dommen fra lagmannsretten. 52-åringen blir derfor prøveløslatt fra 1. desember 2014.

Høyesterett kan ikke se bort fra at det fortsatt foreligger en fare for at 52-åringen kan komme til å utøve vold mot sin tidligere ektefelle, heter det i dommen. Men Høyesterett konkluderer med at denne faren ikke er nærliggende.

I sjokk

Ekskona tar Høyesteretts dom tungt, forteller hennes bistandsadvokat Knut Gunnar Brindem. Han snakket med henne etter at dommen ble kjent.

Knut Gunnar Brindem

Kvinnens bistandsadvokat Knut Gunnar Brindem møtte NRK ved åstedet der bomben smalt i 2003.

Foto: Lars Kristian Skjetne / NRK

– Hun var i sjokk. Hun har hele tiden vært overbevist om at han ikke kom til å slippe ut, sier Brindem.

Han påpeker at Høyesterett har uttalt at de har vært i tvil om løslatelsen.

– Her dyttes denne usikkerheten over på henne, sier Brindem.

Hva er det hun frykter skal skje?

– Hun frykter at han skal prøve å drepe henne på nytt. Den frykten må hun leve med resten av livet.

Brindem sier kvinnen nå trenger beskyttelse så lenge det er mulig.

– Så langt har hun ikke ønsket å gå i dekning. Må hun gjøre det, betyr det at han fortsatt er en fare for henne, og da skulle han aldri vært løslatt.

Fornøyd forsvarer

52-åringens forsvarer, Frode Sulland, er svært fornøyd med at Høyesterett har sagt seg enige i dommen fra lagmannsretten. Etter en grundig gjennomgang med omfattende bevisførsel, konkluderte lagmannsretten med at det ikke var noen grunn til å holde mannen i forvaring.

Advokat Frode Sulland

Advokat Frode Sulland og hans klient er fornøyd med prøveløslatelsen.

Foto: Åserud / SCANPIX

– Min klient var svært lettet da han fikk nyheten i dag. Etter så mange år bak murene, er han svært glad og ser frem til å leve et liv i frihet, sier Sulland.

Hvordan blir det å komme ut etter så mange år?

– Han er selvfølgelig klar over at det er en overgang, men samtidig har han forberedt seg på det og tenkt nøye igjennom hvordan det blir. Så får vi håpe det er mulig å løse de praktiske utfordringene som en løslatelse innebærer.

Ifølge Sulland har 52-åringen uttalt at ekskona ikke har noen grunn til å være redd.

– Han har ikke noe ønske om å ta kontakt med henne. Det er også lagt til grunn både i lagmannsretten og Høyesterett, sier Sulland.

– Ingen ønsket situasjon

Øyvind Aas

Politistasjonssjef Øyvind Aas.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Politiet sier at de ennå ikke vet hva de skal gjøre i forhold til kvinnens sikkerhet.

–Siden mannen er løslatt på prøve, er det Kriminalomsorgen som skal sette vilkårene for prøveløslatelsen. Vi må først se på de vilkårene før vi kan bestemme hvilke sikkerhetstiltak vi setter inn, sier politistasjonssjef Øyvind Aas.

– Er politiet skeptisk til Høyesteretts avgjørelse?

– Det er ingen tvil om at dette ikke er noen ønsket situasjon for verken politiet eller påtalemyndigheten. Påtalemyndigheten har prosedert på at han ikke skulle løslates. Men Høyesterett har kommet frem til noe annet.

Aas forteller at de har vært i kontakt med kvinnen og vil gjøre det snart igjen.

– Det er naturlig for politiet å være i kontakt med henne for å skape trygghet rundt henne, sier Aas.