Bilberging i tunnel

Strekningen Drammen - Kongsberg i Strømsåstunnelen på E134 er stengt. Det pågår bilberging i kjørefeltet.