Hopp til innhold

Bibliotekene i Oslo er reddet

Alle bibliotekene som var nedleggingstruet vil bestå. Byrådet ville legge ned fire filialer, men nå har opposisjonen kommet til redning.

Demonstranter bibliotek

PROTESTER: I flere år har innbyggere i Oslo protestert mot nedleggelsene av bibliotekene. Her er Kristin Storrusten med datteren Ellinor Storrusten Skard (8 md.) fra en protest i november i fjor. Men nå kan plakatene med slagord ligge, for fire bibliotekfilialer som var i fare for å bli lagt ned er reddet.

Foto: Olav Juven / NRK

– Var det pappagrisen?

– Ja, roper barna fra Ammerudgrenda barnehage.

Barna blir lest for på Nordtvet bibliotek i bydel Grorud. I framtida vil bibliotekdøra stå åpen for nysgjerrige barnehagebarn, skoleunger som vil gjøre lekser i fred og ro og leselystne i alle aldre.

Nå vil Fremskrittspartiet sammen med resten av opposisjonen stemme mot byrådet når bibliotekmeldingen står på agendaen i bystyret.

Bibliotekene består

Leder i Oslo Frp, Camilla Wilhelmsen

VIKTIG: Leder i Oslo Frp, Camilla Wilhelmsen, er med på å redde bibliotekfilialene i Oslo.

Foto: Olav Juven / NRK

– Frp ønsker at filialene skal være der hvor folk bor. Vi stemmer for å opprettholde Nordtvet, Bjerke, Smestad og Rommen, sier Camilla Wilhelmsen, leder i Oslo Frp.

Det betyr at Nordtvet og Bjerke ikke blir lagt ned og erstattet av en ny filial på Økern. Også bibliotekene på Smestad og Rommen skoler vil bestå som folkebiblioteker.

– Det er viktig at folk har bibliotek i nærmiljøet. Filialene i Groruddalen er veldig viktige for integrering slik at vi kan lære innvandrerbarna våre norsk, sier Wilhelmsen.

I tillegg til Frp vil Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Miljøpartiet de Grønne at bibliotekene skal bestå.

– Fortsatt utrygg

Kari Bjørklund er leder i Nordtvet biblioteks venner

OPTIMIST: Leder i Nordtvet biblioteks venner, Kari Bjørklund, kan konstatere at kampen mot nedleggelse etter alt å dømme er vunnet.

Foto: Olav Juven / NRK

Nordtvet biblioteks venner har kjempet utrettelig mot ønsket om å fjerne filialen fra bibliotekkartet i flere omganger.

Leder Kari Bjørklund vil se den endelige avstemningen i bystyret før hun tør å slippe jubelen løs.

– Jeg er optimist, men ikke trygg før avstemningen i bystyret er i boks. Jeg håper inderlig at de partiene som har sagt de vil støtte vårt bibliotek, står ved det de har lovet, sier Bjørklund.

Tre ganger truet

Lederen i venneforeningen mener biblioteket er en viktig kulturinstitusjon og møteplass i bydelen.

– Bibliotek er et gratis tilbud hvor du kan låne bøker, aviser eller tidsskrifter. Dette er spesielt viktig øst i byen, hvor det er en kjensgjerning at folk ikke har så god økonomi som vest i byen, sier Bjørklund.

Dette er tredje gang biblioteket på Nordtvedt har vært truet av nedleggelse. Det har vært tøft for lokalbefolkningen, men også lysglimt.

– Det tar mye tid og arbeid. Samtidig er det positivt at det skaper veldig engasjement i nærmiljøet, sier Bjørklund.