Bhatti slipper ikke ut av varetekt

Selv om han har sittet fengslet i over to år uten en rettskraftig dom.

Arfan Bhatti med forsvarer John Christian Elden i Oslo Tingrett

Bhatti ble frikjent for terrorvirksomhet tidligere i år, men dømt for drapsforsøk og trusler.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Arfhan Bhatti ble i dag varetektsfengslet i fire nye uker.

Bhatti ble frikjent for terrorvirksomhet tidligere i år, men dømt for drapsforsøk og trusler.

Han ba selv om å få slippe ut, etter over to år i varetekt.

Halverte fengslingsperioden

Politiets sikkerhetstjeneste var derimot helt uenig i dette, og ba om at han ble fengslet i åtte nye uker.

Retten halverte fengslingsperioden til fire nye uker.

Saken skal opp i lagmannsretten i februar neste år.

Anker kjennelsen

Beslutningen fra Oslo tingrett vil bli anket til lagmannsretten.

- Vi må anke denne beslutningen til lagmannsretten, så får den bestemme om Bhatti skal sitte i varetekt fram til en ny behandling av saken i februar, sier Elden til NTB.

Bhatti og hans forsvarer, advokat John Christian Elden, argumenterte lenge for alle momenter de mente burde føre til at 31-åringen skulle slippe ut av varetekt.

- Ikke terrorist

- Det er rettskraftig avgjort at Bhatti ikke er noen terrorist. Når lagmannsretten i tillegg sier at hans anke om de forholdene han faktisk ble dømt for forventes å føre fram, virker det feil at han skal måtte sitte i varetekt, sa Elden til NTB.

Elden peker på at det er en reell mulighet for at Bhatti risikerer å sitte lenger i varetekt enn hvor lang en dom han kan få i ankesaken. Dette var et viktig argument under fengslingsmøtet tidligere på dagen.

Under fengslingsmøtet i Oslo tingrett mandag ble referatforbudet opphevet, og i den lille rettssalen var det fullt av pressefolk.

Forvaring

Politiadvokat Signe Aalling i PST mener fremdeles det er fare for gjentakelse og at det er riktig å nekte løslatelse av Bhatti. Dette gir Oslo tingrett henne medhold i.

Bhatti har i mer enn to år sittet i varetekt etter at han i 2006 ble siktet for terrorvirksomhet og senere tiltalt for samme forhold.

I juni ble han derimot frikjent for terror, men ble dømt til inntil åtte års forvaring for drapsforsøk og trusler.

Dommen er anket til lagmannsretten, men kommer ikke opp for Borgarting lagmannsrett før i februar.

Frykter at han vil stikke av

Retten mener faren for at Bhatti vil forsøke å stikke av fra videre rettsbehandling er åpenbar hvis han skulle bli løslatt nå.

Tingretten viser særlig til at Bhatti er dømt til forvaring med en lengste tid på 8 år på grunn av faren for gjentakelser av nye handlinger av tilsvarende karakter som han er dømt for.

Minstetiden er av tingretten fastsatt til 4 år.

2 år og fem måneder i varetekt

Forsvareren mener at fortsatt fengsling frem til hovedforhandling i februar 2009 vil være et uforholdmessig inngrep. Retten er enig i med forsvarer i at det lange tidsforløpet er av betydning, og at Bhatti ikke lastes for den lange tiden som er gått.

Bhatti vil ha sittet i varetekt i nesten to år og fem måneder ved ankeforhandlingens oppstart den 16. februar 2009.

Skole og familie holder ikke

Forholdmessigheten av fortsatt fengsling skal vurderes opp mot at Bhatti blir sittende fengslet frem til ankeforhandlingen.

Verken Bhattis familiesituasjon, eller det forhold at han i løpet av fengslingstiden har begynt på videregående skole, er etter tingtrettens vurdering tilstrekkelig til at fortsatt fengsling vil være uforholdmessig, heter det i dagen kjennelse.