– Håper synet av bevæpnet politi og militære ikke vil skape frykt

Tirsdag er det bevæpnet politi og militære i Oslo og på Gardermoen. Øvelse Tyr varer til torsdag morgen.

Øvelse

Politiet skal øve på store kriser sammen med militæret, slik de har gjort det hvert år siden 2007.

Foto: Erik Engen / NRK

Årets øvelse heter «Tyr» og scenariet dreier seg om et angrep på Gardermoen. Politiet håper folk ikke blir redde og at de retter seg etter de anmodningene de får.

Øvelsen blir godt synlig

Arne Hammersmark

Arne Hammersmark

Foto: Erik Engen / NRK

– I år er det et terror-scenario der vi trener på et anslag mot luftfarten, med tilhørende institusjonsbeskyttelse i Oslo, sier Arne Hammersmark, politimester og leder for øvelsen.

Institusjonene somskal beskyttes i Oslo er Stortinget, finansdepartementet i Akersgata og justisdepartementet i Victoria Terrasse.

– I Oslo blir bevæpnet politi og mannskaper fra forsvaret veldig synlige. På flyplassen blir de ikke så synlige, der vil man merke øvelsen hovedsaklig med lyd. Man vil også se endel helikoptertrafikk, sier Hammersmark.

– Du tror ikke det vil skape frykt, når vi plutselig ser forsvar og politi i gatene?

– Vi håper det ikke skal gjøre det, og det er derfor vi går ut med forholdsvis brei informasjon slik at publikum skal være forberedt på at de vil kunne møte bevæpnet mannskap fra forsvaret og politiet i disse dagene.

Fjorårets øvelse ble avlyst etter 22. juli. Hammersmark sier til NRK at Gjørv-rapporten er et viktig bakteppe for øvelsen.

– Øvelsen vektlegger i stor grad samhandling mellom politi og forsvar, og situasjonsrapporteringer internt i systemet.

Øvelsen varer frem til tidlig torsdag morgen. Politihøgskolen og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal evaluere den.

Sigbjørn Johnsen i øvelse Tyr

Som et ledd i øvelse Tyr stanses finansminister Sigbjørn Johnsen på vei inn til Stortinget.

Foto: Erik Engen / NRK

Stortinget øvelse Tyr

Øvelse Tyr har tidligere blitt gjennomført i Søndre Buskerud politidistrikt (2007), Sunnmøre politidistrikt (2008), Telemark politidistrikt (2009) og Midtre Hålogaland politidistrikt (2010). I 2011 ble øvelse Tyr utsatt som en følge av hendelsene 22. juli. Tema for øvelse Tyr rullerer hvert år, innenfor rammene alvorlig kriminalitet, ulykker og naturkatastrofer.

Foto: Erik Engen / NRK