Nå er Sykehuset Østfold best i klassen på ventetid

Etter refs for lange behandlingskøer i fjor, har Sykehuset Østfold nå lavest behandlingskø i Helse Sør-Øst i 2014.

Sykehuset Østfold
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Det var bare for noen dager siden at Sykehuset Østfold fikk refs av Helse Sør-Øst på grunn av lang ventetid i 2013. Da måtte pasienter i snitt vente 70 dager på behandling.

Snudd refs til ros

Peder Olsen
Foto: Svein Sundsdal / NRK

Etter årets to første måneder har pasientene i Østfold lavest ventetid for behandling i hele regionen. Nå må de i snitt vente 63 dager. Sykehuset berømmes av administrerende direktør i Helse Sør-Øst Peder Olsen.

– Det gleder meg veldig at de har tatt fatt i dette og nå er best i klassen, konstaterer Olsen etter å ha sett tallene for januar og februar.

Det er et mål i Norge om å få den gjennomsnittlige ventetiden ned til 65 dager. Sykehuset Østfold ligger dermed godt an til å nå målet i år.

– De må fortsette med systemastisk arbeid for å holde tallene nede og er på god vei, avslutter Olsen.

Gjorde grep i fjor høst

Arbeidet med å få ned ventetiden startet for alvor i fjor høst for Sykehuset Østfold. De så seg nødt til å gjøre omfattende grep etter å ha sett en negativ trend, forteller fagdirektør Stein Bruland.

- Det viktigste vi gjorde var å ringe alle pasienter som stod på ventelister, for å snakke med dem og tilby behandling ved et annet sykehus med kapasitet, forteller Bruland.

Fagdirektøren forsikrer samtidig at de skal intensivere arbeidet for å holde ventetiden på et lavt nivå fremover.

- Vi bygger et pasientsenter som skal ivareta pasientene ytterligere, avslutter en optimistisk fagdirektør.