Best på spesialundervisning

Østfold er best i landet på spesialundervisning i bedrift. Det viser en rapport gjort på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Ordningen kalles lærekandidatordningen og gjennomføres i såkalte Vekstbedrifter. Her får de med lærevansker mulighet til å fullføre yrkesfag, tilnærmet vanlige lærlinger. Det gir dem grunnskolekompetanse og muligheter for jobb.