Hopp til innhold

Beslagsrekord for Tollvesenet

2015 var et rekordår for tollvesenet som aldri før har beslaglagt like mye amfetamin.

Fra tollkontrollen mellom Sverige og Norge på Svinesund

På grensekontrollen i Svinesund har det vært en markant økning i narkotikabeslag i 2015.

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Tollvesenet offentliggjorde i dag hvor mye beslag etaten gjorde i fjoråret, og økningen er markant. Spesielt amfetamin er aldri blitt beslaglagt i så stor grad som det ble i 2015, og mesteparten finner vei til det offentliges hender på Svinesund i Østfold.

– Det er blitt beslaglagt over 300 kilo amfetamin nasjonalt, og av de er 194 kilo tatt på Svinesund tollsted.

Det forteller seksjonsleder ved tollstedet, Wenche Iren Fredriksen. I fjor var det på samme tollsted beslaglagt 65 kilo, og nasjonalt 100 kilo, hvilket betyr en økning på henholdsvis 300 % og 200 %, hvilket betyr at økningen har vært størst på Svinesund.

Flere grunner

Fredriksen mener årsaken ligger i en kombinasjon av to ting. Først og fremst mener hun at markedet kan ha blitt større, med andre ord at det er flere som benytter seg av rusmidler.

Wenche Iren Fredriksen

Wenche Iren Fredriksen peker på flere årsaker til at vi ser en økning i beslagene på Svinesund i Østfold.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

– Og den andre faktoren er de dyktige tjenestemennene våre. Jo flere beslag vi gjør, jo mer lærer vi som igjen fører til enda flere beslag. I tillegg har vi hjelpemidler som hunder og skannere som i stor grad bidrar.

Seksjonssjefen forteller at det ikke har vært noen økning i ressursbruken. Dermed går det an å si at 2015 har vært et år med mer beslag for pengene enn årene før.

Lokalt økning, nasjonal nedgang

Men det er ikke bare amfetamin som har hatt en stor økning i beslag. Kokain, heroin og dopingmidler har alle hatt en eksplosiv økning i mengder beslaglagt.

På Svinesund ble det i 2014 beslaglagt 5 kilo kokain, 10 kilo heroin og 5.000 tabletter knyttet til doping. I fjor har dette økt til henholdsvis 51 kilo kokain – en titobling – 23 kilo heroin og 130.000 tabletter. Nasjonalt ble det beslaglagt 285.000 tabletter.

Tollbeslagene på Svinesund 2015

2014

2015

Øl

154,500 liter

127.660 liter

Vin

13.900 liter

15.500 liter

Brennevin

16.000 liter

12.800 liter

Kjøtt

6.200 kilo

10.900 kilo

Sigaretter

1.700.000 stk.

2.300.000 stk.

Amfetamin

65 kilo

194 kilo

Hasj

498 kilo

580 kilo

Marihuana

169 kilo

39 kilo

Heroin

10 kilo

23 kilo

Kokain

5 kilo

51 kilo

Dopingmidler

5.000 tabletter

130.000 tabletter

Totalt i Norge ser vi derimot en motsatt trend på kokain og heroin. Beslag av kokain har en nedgang på 74 kilo, fra 132 til 58. Heroin en nedgang på ti kilo, fra 33,7 til 23,7 kilo.

Nasjonale tollbeslag 2015

2014

2015

Øl

507.738 liter

484.482 liter

Vin

49.056 liter

46.411 liter

Brennevin

62.835 liter

61.907 liter

Kjøtt

22.146 kilo

23.487 kilo

Sigaretter

9.761.871 stk

11.600.239 stk.

Amfetamin

104 kilo

320 kilo

Hasj

640 kilo

1.139 kilo

Marihuana

255 kilo

93 kilo

Heroin

33,7 kilo

23,7 kilo

Kokain

132 kilo

58 kilo

Dopingmidler

167.438 tabletter

285.461 tabletter

Anne Line Bretteville-Jensen

Et enkeltår sier lite om utviklingen i markedet, mener enhetsleder i Folkehelseinstituttet Anne Line Bretteville-Jensen.

Foto: SIRUS

Folkehelseinstituttet mener derimot at det er for tidlig å si noe om hvilken betydning det økte beslaget har for bruken i Norge, i motsetning til Fredriksen som mener et økende marked er en viktig innspillende faktor.

– Et enkeltår med høyt beslag betyr ikke at vi skal trykke på noen alarmknapp. Men vi må se dette resultatet litt over tid, forteller enhetsleder Anne Line Bretteville-Jensen i folkehelseinstituttet til NRK.