Beslag av amfetamin eksploderte i 2013

Tollvesenet gjorde nesten 1000 flere narkotikabeslag i fjor enn i 2012.

Amfetaminbeslag

Tollerne på Svinesund fant 20,4 kilo amfetamin under en bil i slutten av mai i fjor.

Foto: Tollvesenet

Det viser tall som Tollvesenet la frem i dag. 2013 ble et rekordår for beslag av blant annet amfetamin og khat.

Halvparten av alle narkotikabeslagene som ble gjort i Norge i fjor skjedde på svenskegrensa ved Svinesund.

– Svinesund er landets største grenseovergang, og det er helt klart at vi beslaglegger mye av narkotikaen her, sier kontorsjef Wenche Fredriksen.

– Større miljø for khat-tygging

Amfetaminbeslag

Ti personer ble pågrepet etter amfetaminbeslaget i mai.

Foto: Tollvesenet

Tollvesenet beslagla i fjor 235 kilo amfetamin på landsbasis, mot 110 kilo i 2012.

164 av kiloene ble tatt på svenskegrensa ved Svinesund.

– Vi gjorde mange og store beslag av amfetamin her på Svinesund i fjor. Gateverdien ligger på rundt 1000 kroner for ett gram, så det er snakk om utrolig store summer, sier Fredriksen.

I desember fortalte NRK at også beslaget av khat hadde en voldsom økning i fjor.

Totalt ble det beslaglagt nesten 13,6 tonn av den narkotiske planten i fjor. Det er en økning på 5,4 tonn fra året før. Fjorårets største khatbeslag var på 528 kilo og ble gjort på Svinesund.

– Vi har hatt en veldig stor økning. Det er helt klart at det blir forsøkt smuglet mer khat inn til landet vårt. Det er nok en kombinasjon av at vi både stanser flere, og at miljøet for å tygge khat har blitt større i Norge, tror Fredriksen.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

CEC: 2013 har vært et rekordår for beslag av det narkotiske stoffet Khat. 
Tollvesenet har beslaglagt 12 tonn av det narkotiske stoffet og det er en økning på fire tonn fra i fjor.

2013 har vært et rekordår for beslag av den narkotiske planten khat.

Norgeshistoriens nest største

I tillegg økte beslaget av kokain fra 21 kilo i 2012 til 148 kilo i fjor. Årsaken til den enorme økningen er beslaget som ble gjort i Oslo 10. desember.

Bananene i kassene fra Ecuador lå til modning hos Bama på Økern, men ti av kassene inneholdt bare noen få bananklaser. Tollerne fant nemlig pakker med 145 kilo kokain i banankassene.

Dette ene beslaget var større enn det Tollvesenet beslagla av kokain i 2010, 2011 og 2012 til sammen, og har en anslått verdi på rundt 50 millioner kroner.

Beslaget var historiens nest største kokainbeslag i Norge. Tidenes største ble gjort i november 2005. Da fant tollerne 153 kilo kokain på amerikansk lasteskip i Mosjøen.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Rekordstort kokainbeslag ble gjort etter at tollere fant 145 kilo kokain gjemt i banankasser på Økern i Oslo før jul.
Bananene i kassene fra Ecuador lå til modning hos Bama på Økern, men ti av kassene inneholdt kokainen og bare noen få bananklaser.

Kokain, med en anslått verdi på 50 millioner kroner, ble beslaglagt av tollere på Økern i Oslo.

Variasjoner fra år til år

Tollvesenets beslagsstatistikk viser også at tollerne tok 230 kilo marihuana i fjor – 30 kilo mer enn i 2012.

Beslaget av hasj har gått ned fra 1053 kilo i 2012 til 636 kilo i fjor, mens heroinbeslaget gikk ned fra 35,8 kilo til 35,2 kilo.

Mengden som blir beslaglagt av de forskjellige typene av narkotika varierer stort fra år til år.

– Det er vanskelig å si hva som er grunnen. Det endrer seg fra år til år hvilke typer narkotika vi beslaglegger mest av. Det har nok litt med markedet å gjøre, for det er ikke Tollvesenet selv som bestemmer hva vi beslaglegger mest av, sier Fredriksen.

Narkobeslag i 2013

 

Beslag i 2013

 

Beslag i 2012

 

 

Antall beslag

Beslaglagt mengde

Antall beslag

Beslaglagt mengde

Hasj

806

636 kilo

682

1 053 kilo

Marihuana

657

230 kilo

539

200 kilo

Heroin

40

35,2 kilo

28

35,8 kilo

Kokain

111

148 kilo

77

21 kilo

Nye psykoaktive substanser

437

5,1 kilo

207

6 kilo

Amfetamin

322

235 kilo

135

110 kilo

Khat

339

13 574 kilo

283

8 172 kilo

Narkotiske tabletter

592

537 040 stykk

624

684 842 stykk

Doping (Ampuller, gram, kapsler og tabletter)

971

209 806

914

316 497

Legemidler (stykk og gram)

1 064

381 255

786

98 337