Beskylder ekspartnere for overgrep

Advokater opplever at mange mødre beskylder sine ekspartnere for seksuelt misbruk av barna for å sikre seg foreldreretten i barnefordelingssaker.

Barnesjakk 1

Kampen om barna er hard i mange barnefordelingssaker.

Foto: Espedal Jan Tomas / Aftenposten

Flere advokatfirmaer NRK har snakket med bekrefter at vanskelige barnefordelingssaker er så tilspisset at enkelte av mødrene går til dramatiske skritt for å sikre seg foreldreretten. Advokat Vidar Borgesen i Drammen har jobbet med slike saker i 16 år, og opplever med jevne mellomrom at menn feilaktig blir beskyldt for seksuelle overgrep.

– Vi opplever misforståelser og vi opplever falske anklager. Det er selvfølgelig en tragedie for dem som får slike anklager rettet mot seg, men det er også en tragedie for dem som kommer med de falske anklagene. For det første risikerer de å tape saken, og de risikerer også straffeforfølgelse, sier advokat Borgersen.

Mye vondt

Hver dag havner barnefordelingssaker saker i retten og konflikten mellom partene er ofte tilspisset. Advokat Borgersen mener en falsk anklage om seksuelle overgrep som regel er et desperat forsøk på å vinne foreldreretten.

– Det er ofte sjalusi og langvarige konflikter som ligger bak. Da er ofte at så sterkt ønske om å få overtaket og vinne at noen tyr til slike beskyldninger for å vinne frem, sier han.

Advokat Vidar Borgersen

Advokat Vidar Borgersen i Drammen forteller om voksne som fremsetter falske anklager om overgrep i kampen om foreldrerett over barna.

Foto: Chetan Rastogi / NRK

Advokaten forteller ofte at det er mye vondt i slike saker.

– En av partene kan føle seg bedratt. Det kan være utroskap inne i bildet, og noen kan føle seg virkelig dårlig behandlet. Da blir barnefordelingen viktig for å hevde sin rett, sier Borgersen.

Må meldes til barnevernet

Hos familievernkontoret i Drammen prøver de å løse konflikten med samtale og rådgivning før saken havner i rettssystemet. Og for daglig leder, Harald Holm Nilssen, er ikke dette et ukjent fenomen.

– I slike saker spør vi gjerne den som kommer med slike beskyldninger om de ser så alvorlig på det at de tror det er fare for barna. I så fall ber vi dem melde det til barnevernet. Hvis ikke, har vi plikt til å gjøre det. Hvis det dreier seg om anklager uten hold i virkeligheten, er nok terskelen for å fremme slike beskyldninger noe høyere da, sier Holm Nilssen

Han mener det er svært alvorlig å komme med slike beskyldninger og at det alltid er viktig å være sikre på at dette er reelt, og ikke et middel for å nå frem i striden om barna.

Stor belastning

Advokat Borgersen er også enig i at det er veldig alvorlig å komme med usanne beskyldninger, og at det er en stor belastning og påkjenning for den som opplever å bli anklaget. Han mener det får store sosiale konsekvenser.

– Mange opplever at nærmiljøet stigmatiserer dem som overgripere. Noen mister vennene sine, og noen mister til og med jobben, forteller han,

De som kommer på kontoret hans for å søke hjelp i slike tilfeller er ofte helt nedkjørt og knekt. Mange sliter med psykiske problemer og må ha terapi i lang tid, og det er vanlig at de blir sykemeldt når de står midt oppe i dette..

– Jeg unner ingen menn å komme i denne situasjonen, men det skjer, sier han.