Beredskapssenteret: Vedtatt med flere støytiltak

– Regjeringen innfører flere tiltak mot støy når de skal bygge det nye nasjonale beredskapssenteret på Taraldrud i Ski. Fredag blir den vedtatte reguleringsplanen for det omstridte bygget offentliggjort.

Nye beredskapssenteret på Taraldrud

Det nye beredskapssenteret på Taraldrud skal tas i bruk i løpet av 2020.

Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

Naboer til det planlagte beredskapssenteret har i lang tid protestert på det de mener blir for mye støy fra utendørs skytebaner og helikoptertrafikk. Nå er det opp til Stortinget å bestemme om senteret skal bygges.

– Beredskapssenteret blir avgjørende viktig for vår evne til å håndtere eventuelle terrorangrep og kritiske hendelser i framtida, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

I mai ble planen for det nye beredskapssenteret lagt ut på høring. Etter mange år med diskusjon og utredninger ble det i fjor høst bestemt at beredskapssenteret skal legges til Ski.

Politiets nye beredskapssenter på Taraldrud blir liggende nært flere skoler og barnehager. Barn, foreldre og lokalpolitikere frykter at støy fra skytebaner og helikoptre blir en plage i hverdagen, og har hatt flere aksjoner.

Nå ser kampen ut til å være over, for beredskapssenteret har politisk flertall på Stortinget som har siste ord i saken.

– Trusselsituasjonen er krevende i Europa. Beredskapssenteret vil bedre vår evne til å være raskt til stedet, sa politimester Hans Sverre Sjøvold, på dagens pressekonferansen der reguleringsplanen ble lagt frem.

Reguleringsplanen for beredskapssenteret på Taralrud ble i dag lagt frem.

REDSKAP MOT TERROR: – Hendelser i Frankrike, Brussel, Stockholm, London og nå Spania viser at motstanderne bruker mange virkemidler for å utføre massedrap. For å møte slike angrep må vi kunne handle raskt, med riktig metoder, mannskap og utstyr, sa sjef for beredskapstroppen, Torgrim Solberg på pressekonferansen.

Setter inn støytiltak

Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Foto: NRK

– Naboene har blitt hørt. Vi har hatt omfattende dialog med kommunen, vi har lyttet til naboene og vi får nå på plass tiltak. Vi har skjerpet kravene til støy og det betyr at støyen blir dempet og blir klart under de nasjonale grensene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Naboene har jo hevdet at man vil høre skytelyder i skolegårder 800 meter unna. Hvordan er naboene blitt hørt?

– Det vil være noe støy fra et beredskapssenter. Det er det også i dag når beredskapstroppen trener midt i Oslo. Men vi gjennomfører nå tiltak, sier han.

Sanner viser til følgende støydempende tiltak:

  • Høyere støyvoller og støyskjermer
  • Større deler av anlegget skal bygges inn, spesielt standplass på skytebanene. Dette ble kjent tidligere i sommer.
  • Strengere krav til støyisolering av bygninger hvor det skal benyttes treningsgranater og eksplosiver.

Viktigst for naboene er kanskje at støynivået fra skytebanen skal være innenfor de lokale kravene satt av Oppegård og Ski kommune. Disse er altså under de anbefalte nasjonale grenseverdiene.

– Dere har gjort målinger, vil det være mulig for barn i skolegården å høre lyd fra beredskapssenteret, ut fra de grensene dere har satt?

– Med de grensene vi nå har satt så vil det være klart mindre lyd, og vi ligger nå på det nivået som har vært kommunens krav til støy, sier Sanner.

Kjøpte helikoptrene som bråker mest

Det som ikke er endret, er plasseringen av politihelikoptrene som naboene ønsket til Rygge. Kritikere mener Justis- og beredskapsdepartementet og politidirektoratet (POD) la lite vekt på støy da de kjøpte nye helikoptre til beredskapssenteret på Taraldrud i Ski.

Helge Marstrander

Helge Marstrander har jobbet mot beredskapssenteret på Taralrud.

Foto: Victoria Wilden / NRK

Mandag ble kontrakten om tre nye politihelikoptre av typen AW169 fra Leonardo Helicopters i Italia underskrevet. Disse støyer langt mer enn dagens helikoptre, skriver Teknisk Ukeblad.

Helge Marstrander, talsperson for aksjonen Stopp støyen, er skuffet.

– Når vi vet at begge kandidatene tilfredsstilte alle politiets krav, er det både skuffende og uforståelig at man velger det helikopteret som støyer mest, sier han til Teknisk Ukeblad.

Politiinspektør Torgeir Haugen i POD understreker på sin side at AW169 ble valgt ut ifra en samlet evaluering basert på ytelse, pris og risiko.

Laster kart, vennligst vent...