Beredskapssenteret: Lettet Oppegård-ordfører

Reguleringsplanen for beredskapssenteret på Taraldrud i Follo er vedtatt med en rekke støyreduserende tiltak. De møtes med forsiktig optimisme av kommuner og naboer.

Geminiøvelsen på Helgeland

Det er lagt føringer for hvilke trasseer helikoptrene kan bruke til å fly inn mot senteret, for å begrense støyen for beboere.

Foto: Simon Solheim / Simon Solheim

Fredag la regjeringen frem reguleringsplanen for det omstridte beredskapssenteret på Taraldrud i Ski. Beredskapssenteret har møtt store protester fra lokalmiljøet som frykter støy, det håper regjeringen å dempe med nye støytiltak.

– Betaler dyrt for nasjonal sikkerhet

Thomas Sjøvold

– Reguleringsplanen setter maksimale rammer, men det er fortsatt mulig for departementet å sette inn flere tiltak for å redusere støybelastningen, sier ordfører Thomas Sjøvold.

Senteret plasseres på grensen til Oppegård kommune, og ordfører Thomas Sjøvold (H) sier de har vært bekymret for støyen for skoler, barnehager og de som bor i området.

– Jeg er derfor lettet over at kommunalministeren nå har bestemt seg for å akseptere kommunens støygrenser for beredskapssenteret på Taraldrud, sier ordfører Thomas Sjøvold i en pressemelding.

Han mener kommunalminister Jan Tore Sanner har gitt dem en reguleringsplan kommunen kan håndheve.

– Jeg kan garantere at vi skal kontrollere at støygrensene overholdes, sier Sjøvold.

Sjøvold roser innbyggeres og ansattes engasjement i saken.

– Jeg er ikke i tvil om at dette har bidratt til at den reguleringsplanen som nå er vedtatt har langt færre ulemper for innbyggerne i Oppegård enn høringsutkastet, sier han.

Krever fortsatt tiltak mot støy

Helge Marstrander

Helge Marstrander har jobbet mot beredskapssenteret på Taralrud.

Foto: Victoria Wilden / NRK

Naboer til det planlagte beredskapssenteret har i lang tid protestert mot det de mener blir for mye støy fra utendørs skytebaner og helikoptertrafikk.

Leder i aksjonsgruppa "Stopp støyen" Helge Marstrander sier vedtaket var som forventet, men er glad for de nye støydempende forslagene.

– Positivt nytt er at de legger inn reduksjon i antall granater de kan bruke på senteret. Det er også positivt for folk som bor på Bjørndal at helikoptertraseen over Grønliåsen skal brukes så lite som mulig.

Marstrander sier det er viktig at regjeringen binder seg til de verdiene de har lagt til grunn i reguleringsplanen.

Hva vil dere gjøre nå?

– Vi fortsetter vår kamp, og har tro på at vi fortsatt skal kunne ha en dialog. Vi ønsker også et beredskapssenter, men vi krever at det blir gjort fortsatt tiltak rundt støy.

Beredskapssenteret på Taralrud har politisk flertall på Stortinget, og skal tas i bruk i løpet av 2020.

Nye beredskapssenteret på Taraldrud

Senteret skal samle de nasjonale beredskapsressursene, politiets helikoptertjeneste, beredskapstroppen, bombegruppa, hundetjenesten og krise- og gisselforhandlertjenesten.

Foto: Justis- og beredskapsdepartementet