Beredskapssenteret til Taraldrud i Ski

Beredskapssenter for politiet skal ligge på Taraldrud i Akershus. Det bekrefter Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen overfor NRK.

Taraldrud

BEREDSKAPSSENTER TIL TARALDRUD: Taraldrud vest for E6 i Ski kommune blir nytt beredskapssenter for politiet.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

– Den klare anbefalingen er Taraldrud, sier Anders Anundsen (Frp).

Både Grønmo i Oslo og Taraldrud i Ski har vært med i finaleheatet i diskusjonen om hvor det nye beredskapssenteret skal ligge.

– Samlet sett egner Taraldrud seg best. Årsaken er lokalisering og utvikling av området. Utfordringene med grunnforholdene på Grønmo var dessuten mer komplekse enn vi trodde. Grønmo vil bli langt dyrere enn Taraldrud, sier Anundsen.

Anders Anundsen

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Beredskapssenteret skal huse politiets beredskapstropp, bombegruppe, krise- og gisselforhandlere og helikoptertjeneste. Idéen om å bygge et felles trenings- og beredskapssenter for politiets viktigste innsatsstyrker er minst 20 år gammel.

– Nå skal vi samle beredskapskapasiteten på et sted. Der vil de få øvingsmuligheter som ikke er i nærheten av de vi har i dag. Med Taraldrud flytter vi heller ikke ressursen ut av det sentrale østlandsområdet, hvis det skulle skje noe mens de øver, sier Anundsen.

Skrota rødgrønt forslag

Lokaliseringsdebatten har pågått kontinuerlig siden politiets helikoptertjeneste ble etablert på Gardermoen i 2003 og politiet fra dag én uttrykte ønske om å flytte basen for politihelikopteret nærmere Oslo.

En rekke alternativer ble vurdert inntil regjeringen skar igjennom og pekte på Alnabru i Groruddalen. Det skjedde i kjølvannet av terrorangrepene 22. juli 2011 og Gjørv-kommisjonens rapport.

22. juli-kommisjonen hadde to klare anbefalinger: Det bør etableres et beredskapssenter og en god politihelikoptertjeneste.

Artikkelen fortsetter under videoen

Politikerne lovet å løfte beredskapen etter 22. juli. To av anbefalingene til Gjørv-kommisjonen var å bygge et beredskapssenter for spesialstyrkene i politiet og en robust politihelikoptertjeneste. 
Fem år etter har vi ikke valgt tomt, og våre helikoptre er blant de som har flydd lengst i verden.

DOKUMENTAR: Politikerne lovet å løfte beredskapen etter 22. juli. To av anbefalingene til Gjørv-kommisjonen var å bygge et beredskapssenter for spesialstyrkene i politiet og en robust politihelikoptertjeneste. Fem år etter har vi ikke valgt tomt, og våre helikoptre er blant de som har flydd lengst i verden.

Det rødgrønne regjeringens Alnabru-vedtak bar imidlertid snart preg av å være en for dårlig fundert hastebeslutning.

Det viste seg at tomta var for liten fordi noen hadde blandet netto og brutto kvadratmeter i beregningene av størrelsen på bygningsmassen. Senteret måtte ha mer plass og ville i så fall hindre en utvidelse av Alnabruterminalen og bryte med nasjonale mål om mer gods fra vei til jernbane. Og tomta inneholdt kvikkleire.

Kan åpne om fire år

Noe av det første justisminister Anders Anundsen gjorde da hans regjering overtok, var å sette i gang utredning av to nye alternativer.

Disse var den nedlagte søppelfyllplassen Grønmo i Oslo sør og området rundt gårdsbruket Taraldrud i Ski, vest for E6 rett sør for kontrollvekta til Statens vegvesen.

Hverken Grønmo eller Taraldrud har imidlertid vist seg uproblematiske. Store mengder metangass i bakken og ustabile grunnforhold gjør at flere har stilt spørsmål om den gamle søppelfyllinga på Grønmo er egnet. Og begge steder ligger innenfor markagrensa og har møtt protester fra lokale friluftsinteresser.

– Kostnaden og håndering av metangass ville gjort Grønmo til et dyrt alternativ. Dessuten er det bruksbegrensninger som kunne gjort det enda dyrere, for eksempel ved øving med eksplosiver, sier Anundsen.

Prislappen på det nye beredskapssenteret er ikke endelig, men ifølge Anundsen vil bygningsmassen alene koste tre milliarder kroner. Han håper at beredskapssenteret er på plass om fire år.

– Dette er et stort prosjekt, men hvis alt går etter planen bør vi være i stand til å åpne i 2020-2021.

Taraldrud